LIZ-checklist

De LIZ-checklist kunnen medewerkers van zorgorganisaties gebruiken om te bepalen hoever ze zijn met de toepassing van LIZ-activiteiten. In dit onderdeel zijn tevens de LIZ-literatuurlijst de LIZ-begrippenlijst opgenomen.

Vragenlijst invullenLIZ-checklist

De LIZ-checklist (PDF) bestaat uit 14 praktische aandachtspunten. Dit stelt de zorgprofessional in staat om te bepalen hoe ver de zorgorganisatie is met de toepassing van LIZ-activiteiten.

LIZ-checklist: 14 aandachtpunten

 1. De wijze van melden, registreren en analyseren is op verschillende niveaus binnen uw zorgorganisatie bepaald.
 2. De minimum dataset voor de registratie van incidenten is bepaald.
 3. Randvoorwaarden voor een eenvoudige en toegankelijke manier van registreren, waaronder een procesbeschrijving en een taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, zijn bepaald.
 4. Medewerkers zijn getraind in de toepassing van retrospectieve oorzakenanalysemethoden.
 5. Medewerkers zijn vrijgesteld voor de feitelijke analyse van incidenten.
 6. Binnen uw organisatie is duidelijk afgesproken wie welke incidenten wanneer gaat analyseren. 
 7. Het geven van feedback ten aanzien van in behandeling genomen meldingen aan zorgverleners is binnen uw organisatie verankerd.
 8. Er wordt bij het analyseproces aandacht besteed aan oorzaken die buiten uw afdeling of instelling vallen.
 9. De analyseresultaten worden op verschillende niveaus binnen uw zorgorganisatie gecommuniceerd.
 10. Er zijn prioriteiten voor inzet van verbeteracties bepaald.
 11. Er worden vaste criteria voor prioriteren van verbeteracties gehanteerd.
 12. Er zijn verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.
 13. Verbeteringen worden gemonitord met een volgsysteem.
 14. (Indien sprake van een Raad van Bestuur) De Raad van Bestuur is betrokken bij de evaluatie van de registratie, analyse en inzet van verbeteracties.

 

Wagner, C. LIZ-checklist. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-04-2021; geraadpleegd op 21-09-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/liz-checklist