LIZ-activiteiten wie

Binnen een zorgorganisatie zijn verschillende partijen betrokken bij de uitvoering van LIZ activiteiten naar aanleiding van gemelde incidenten.

Partijen op verschillende niveaus
Binnen een zorgorganisatie zijn verschillende partijen betrokken bij de uitvoering van LIZ-activiteiten naar aanleiding van gemelde incidenten. Deze partijen kunnen worden ingedeeld in twee categorieën (zie schema). Aan de ene kant zijn er registratie- en analyse-eenheden, denk hierbij bv. aan onderzoekscommissies (LIZ-begrip), zoals VIM-teams. Aan de andere kant omvat een zorgorganisatie partijen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening (bijvoorbeeld een praktijkverantwoordelijke, zorgmanager of afdelingshoofd). In iedere zorgorganisatie is sprake van een verantwoordelijke op het niveau van de werkvloer. Bovendien zal het doorgaans mogelijk zijn om op een niveau nabij de werkvloer een onderzoekscommissie op te zetten. In een grotere zorgorganisatie (zoals een verpleeghuis of een ziekenhuis) vereist een goed overzicht van incidenten op meerdere werkplekken dat soms een overkoepelend niveau moet worden betrokken.

 
Schema: Partijen intern betrokken bij uitvoering van LIZ-activiteiten naar aanleiding van een gemeld incident

 
             Functie:

 

Niveau:
Registratie- en analyse-eenheid

 
Verantwoordelijke voor de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening
Overkoepelend niveau

(indien van toepassing*)
Overstijgende onderzoekscommissie

(bv.: centrale MIP/MIC commissie)
Raad van Bestuur,
Raad van Toezicht

 

 
Niveau nabij de werkvloer
 
Onderzoekscommissie

(bv.: VIM-team of team gericht op necrologie of complicaties)

 
Management

(bv.: afdelingsmanager, verantwoordelijke praktijkniveau)


 
* De aanwezigheid van een overkoepelend niveau is afhankelijk van de schaalgrootte van de zorgorganisatie. De aanwezigheid van een overkoepelend niveau is bovendien van invloed op de verantwoordelijkheidsverdeling van betrokken partijen.


 
 

 

Wagner, C. LIZ-activiteiten wie. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-04-2021; geraadpleegd op 02-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/liz/liz-model-activiteiten-wie