mantelzorger

Dementiemonitor Mantelzorg 2018: de uitkomsten

Door de dementie van hun naaste is het voor mantelzorgers vaak moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland. Mantelzorgers die deelnamen aan de monitor zijn tevreden over de geboden professionele zorg, maar ervaren vooral in instellingen een gebrek aan ‘vaste gezichten’.

Themarapport dementie en dementiezorg: Meer ondersteuning nodig voor mantelzorger

Begeleiding van een casemanager is van groot belang voor veel mantelzorgers  om de zorg thuis vol te houden. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers. Meer over de behoeften aan zorg én het zorgaanbod staat in het rapport “Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg”. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg . 

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe.

De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder ruim 3400 mantelzorgers.
Het onderzoek laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning ervaren, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Ondersteuning door naasten niet voor iedereen met astma of COPD beschikbaar

Een aanzienlijk gedeelte van de mensen met astma of COPD ontvangt informele ondersteuning van mensen uit hun naaste omgeving. Deze ondersteuning is belangrijk omdat het mensen met astma of COPD helpt om beter om te gaan met hun longziekte thuis en om actief betrokken te zijn bij de behandeling of controles voor hun longziekte. Echter niet voor iedereen met astma of COPD is gewenste ondersteuning vanuit de naaste omgeving gemakkelijk beschikbaar.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers doen nog nauwelijks beroep op vrijwilligershulp

In Nederland is een behoorlijk aanbod van georganiseerde vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Bij de meeste vormen is een welzijns-  of vrijwilligersorganisatie betrokken. Uit de praktijk blijkt echter dat nog weinig mensen met dementie gebruik maken van vrijwilligershulp. Dat is een van de conclusies in de NIVEL-kennissynthese ‘Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie’. De kennissynthese biedt een inventarisatie van de kennis over en het gebruik van vrijwilligershulp door mensen met dementie en hun mantelzorgers.