Profile picture for user a.matser@nivel.nl
Dr. Amy Matser
Programmaleider Infectieziekten in de Eerste Lijn

Onderzoek

Al duizenden jaren wordt de mens geconfronteerd met epidemieën. De COVID-19 pandemie heeft laten zien dat infectieziekten actueel zijn en nog steeds een grote impact kunnen hebben op de samenleving in het algemeen en de publieke gezondheid in het bijzonder. Binnen het Onderzoeksprogramma Infectieziekten in de Eerste Lijn houden we ons bezig met surveillance en onderzoek naar verspreiding, ziektelast en preventie van infectieziekten. De focus ligt op de respiratoire infecties Influenza, SARS-CoV-2 en RS virus, en op antimicrobiële resistentie. Als programmaleider ben ik verantwoordelijk voor acquisitie, uitvoer en rapportage van onze projecten.

Ik vind het belangrijk om met elkaar in beweging te zijn, kennislacunes te identificeren en deze in te vullen. Ik word enthousiast van goed onderzoek waar de samenleving wat aan heeft. Samenwerking met onze nationale en internationale partners is hiervoor cruciaal. Door samen vooruit te kijken en verder te denken dragen we bij aan de publieke gezondheid.

CV

Professioneel verleden
Mijn wetenschappelijke carrière begon als promovenda bij de GGD Amsterdam/Universiteit van Amsterdam, waar ik onderzoek deed naar de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen in seksuele netwerken. Na dit promotietraject ben ik in 2015 binnen de organisatie verder gegaan als postdoc en daarna als senior onderzoeker/teamleider. In die functie heb ik diverse promovendi begeleid en was ik onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van het data management, de on-site coördinatie van de Amsterdamse Cohort Studie naar hiv/aids en de CONTROL studie, een samenwerking tussen 9 GGD regio’s waarin het bron- en contactonderzoek na SARS-CoV-2 diagnose werd geëvalueerd. In 2022 werd ik door het Amsterdam UMC benoemd tot Principal Investigator.
Opleiding
2015: Promotieonderzoek “Sexually transmitted infections: unravelling transmission & impact”, faculteit geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
2009: MSc Biomedische Wetenschappen – Epidemiology, Universiteit Utrecht
2007: BSc Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
Gastaanstelling Amsterdam UMC