Profile picture for user a.zagt@nivel.nl
Anne Zagt, MSc
Onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Onderzoek

Ik werk voornamelijk aan onderzoeksprojecten waarbij patiënten een prominente plek hebben.
Zo maken we bijvoorbeeld binnen het meerjarige onderzoeksproject 'De Transparantiemonitor' inzichtelijk op welke wijze patiënten hun weg vinden naar de best passende zorg.

Ik vind het belangrijk dat opgedane inzichten nuttig blijken voor de praktijk.

Lopende Projecten

Publicaties

CV

Professioneel verleden
Ik heb zeven jaar als docent/onderzoeker gewerkt op respectievelijk NHL Stenden Hogeschool en Windesheim Hogeschool.
Opleiding
Bachelor Sociologie aan de UU en Master Sociologie (specialisatie: gezondheid, zorg en welzijn) aan de RUG