Profile picture for user a.deveer@nivel.nl
Dr. Anke de Veer
Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; projectcoördinator Panel Verpleging & Verzorging

Onderzoek

Het mooie van onderzoek in het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg is dat het bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen, mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we zorgverleners met ons onderzoek ondersteunen, zodat ze met hart en ziel hun werk kunnen blijven doen.

Het onderzoek waar ik bij betrokken ben richt zich met name op de volgende aandachtsgebieden:
- Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: centrale vraag hierbij is hoe zij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kunnen hebben. Meedoen in de samenleving en uitgaan van de eigen kracht zijn daarbij belangrijk.
- Zorg voor mensen in hun laatste levensfase: waar hebben zij behoefte aan en wat is nodig om dat te realiseren?
- Zorg voor zorgverleners: onderzoek naar het werk en de werkomstandigheden van mensen die in de zorg werken. Zij willen graag goede zorg bieden. Wij bekijken hoe we ze met onderzoek kunnen ondersteunen. Welke rol spelen waardering, doorstroommogelijkheden, werkdruk, scholing en autonomie bij het werkplezier? Welke aanpassingen zijn nodig om het werkplezier te behouden of te vergroten.

Publicaties

CV