Onderzoek

Mijn werk betreft het maken van predictiemodellen voor meerdere ziektebeelden aan de hand van grote databestanden. Hiervoor gebruik ik moderne machine learning technieken en voornamelijk huisartsendata. Ziektebeelden die ik momenteel probeer te voorspellen zijn hartfalen (ruim voor de diagnose door de huisarts aan de hand van reeds verzamelde data) en sudden cardiac arrest.

Mijn werk heeft als focus om ziektes vroegtijdig in patiënten op te sporen, zodat er eerder met een behandeling kan worden gestart. Het belangrijkst hiervan is de verbetering voor de patiënt, hetzij in levensduur of in kwaliteit van leven. Daarom is ook implementatie van de onderzoeksresultaten belangrijk; zonder implementatie daarvan heeft de patiënt er niets aan. Als laatste is transparantie een speerpunt, omdat zowel de clinicus als de patiënt inzicht moeten hebben in het zorgtraject en de werking van de predictiemodellen.

CV

Professioneel verleden
Bachelor en Master Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Gevolgd door een PhD betreffende Machine Learning in de Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Momenteel gecombineerde postdoc (sinds september 2020) aan de Vrije Universiteit en het Nivel voor Machine learning in healthcare.
Opleiding
Bachelor, Master Technische Geneeskunde, Universiteit Twente.
PhD Universiteit Maastricht: Machine learning in medicine: Large pictures require small, but crucial strokes