Profile picture for user f.bijnsdorp@nivel.nl
Femmy Bijnsdorp, MSc
Onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Onderzoek

Als onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg breng ik de zorgbelasting, ervaringen met en behoeften aan zorg en ondersteuning van mantelzorgers in kaart. Daarmee wil ik bijdragen aan het verbeteren van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en bewustwording rondom het thema mantelzorg vergroten.

Ik vind het belangrijk om onderzoek, beleid en praktijk te verbinden en op basis van gedegen onderzoek passend advies te kunnen geven aan relevante stakeholders. Ik word enthousiast van het uitpluizen en analyseren van grote databestanden en het verklaren en in maatschappelijke context plaatsen van bevindingen.

CV

Professioneel verleden
2022 - heden: Onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg bij het Nivel
Onderzoeksgebied: mantelzorg en dementiezorg
2017 - 2022: Onderzoeker in opleiding (promovendus) bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc
Onderzoeksgebied: gezondheid, welzijn en ondersteuningsbehoeften van (werkende) mantelzorgers voor een naaste aan het levenseinde
2017: Junior onderzoeker, afdeling Sociologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoeksgebied: informele zorg, zorgnetwerken, psychologisch welzijn van ouderen
2016 - 2017: Data consultant bij Motivaction International Research
2015 - 2016: Onderzoeksassistent bij MWM2
Opleiding
2020: Master Epidemiologie
2016: Master Sociologie
2015: Master Communicatiewetenschap