Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
Dr. Hennie Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Onderzoek

Binnen mijn onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen onderzoeken we hoe we het leven kunnen verbeteren van ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. We bekijken wat er voor hen toe doet in hun leven en of ze kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast kijken we welke zorg en ondersteuning ze nodig hebben en of ze die krijgen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten doen we aanbevelingen om de kwaliteit van leven voor deze groepen mensen te vergroten.

Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van:
- het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), dat bestaat uit ruim 3500 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening (een lichamelijke beperking), Het onderzoek dat we met dit panel heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking.
- het Panel Samen Leven (PSL), met ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en ruim 350 naasten. Doel van het panel is inzicht te krijgen in de woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning en de persoonlijke behoeften van mensen met een verstandelijke beperking, en in de mogelijkheden die zij hebben om mee te doen in de samenleving.

Ik wil meer open vragen stellen
Ik heb belangstelling voor mensen die tegenslag ondervinden, zoals mensen die te maken krijgen met een chronische aandoening. Ik ben benieuwd hoe ze omgaan met tegenslag en welke plaats deze in hun leven krijgt. Waarom kunnen sommige mensen wel grip houden op hun leven en anderen niet? Wat zijn de factoren die helpen om betekenis te geven en welke rol spelen achtergrond en omgeving? Ik wil graag meer kwalitatief onderzoek doen naar de ervaringen van mensen; met open vragen kom je dichterbij de betekenis die ze zelf aan de aandoening geven in hun leven.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2015 - heden: Programmaleider Zorgvraag mensen met chronische ziekten en beperkingen, Nivel, Utrecht ()
2009 – 2015: Universitair Hoofddocent, Methoden en Technieken, Universiteit Utrecht
2012 - 2014: Onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
2011 – 2012: Onderzoeker Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
2011 - 2015: Docent Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Utrecht
1998 – 2009: Universitair Docent, Methoden en Technieken, Universiteit Utrecht
1995 – 1997: Onderzoeker Nederlands Instituut Zorg en Welzijn (NIZW), Utrecht
1991 - 1994: Assistent in Opleiding, Erasmus Universiteit Rotterdam
Opleiding
2016: Cursus High Performance Leadership De Baak
2014: Cursus Academisch Leiderschap GITP
2012: Seniorkwalificatie Onderzoek Universiteit Utrecht
2007: Cursus Onderwijskundig leiderschap Universiteit Utrecht
2002: Seniorkwalificatie Onderwijs Universiteit Utrecht
1990 - 1994: Promotieonderzoek medische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
1995 - 2001: BSc en MSc Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
1984 – 1989: BSc en MSc Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam
1978 - 1984: Atheneum De Lage Waard Papendrecht
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
- Lid Raad van Advies Kenniscentrum Hogeschool Utrecht lectoraat Methodologie praktijkgericht onderzoek
- Lid redactie Nederlandstalig tijdschrift Kwalitatief Onderzoek (Kwalon) (2005 – heden)
- Lid LinkedIn groep ZonMW Netwerk bruikbaar onderzoek
- Bestuurslid Kwalon – Netwerk kwalitatief onderzoekers Nederland (1996 – 2015)