Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
Dr. Hennie Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Onderzoek

Mensen in Nederland leven steeds langer en leven steeds vaker met één of meerdere chronische aandoeningen en beperkingen. Om met een ziekte of beperking zolang mogelijk gezond te blijven en kwaliteit van leven te ervaren, is zelfzorg nodig en in veel gevallen ook professionele zorg en ondersteuning. Gezien de veroudering van de bevolking, de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzakelijke verduurzaming van energie, wordt steeds meer de kern opgezocht van wat goede zorg nou eigenlijk is. Naast zorg is het belangrijk dat mensen participeren en het gevoel hebben deel te zijn van de samenleving en erbij te horen. We leveren daaraan een bijdrage door te kijken vanuit het perspectief van mensen met een chronische aandoening en hun naasten.

Samen met de collega’s van het onderzoeksteam zetten we in op drie onderzoeksthema’s: persoonsgerichte zorg en eigen regie, maatschappelijke participatie en inclusie, kwaliteit van leven en ondersteuning naasten en ouderen. Om dit onderzoek uit te voeren maken we gebruik van drie verschillende panels: het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, het Panel Samen Leven met mensen met een verstandelijke beperking en naasten en het Nivel Panel Naasten van mensen met een veelal blijvende en toenemende behoefte aan zorg. Ook doen we veel kwalitatief onderzoek met focusgroepen en visuele methoden, zoals photovoice en bodymappen.

Een belangrijke vraag die we in het onderzoek stellen is die naar risico- en steunfactoren. Waarom zijn sommige mensen goed in staat om om te gaan met tegenslag en anderen niet? Welke bronnen helpen om veerkrachtig te zijn en te blijven? Welke aangrijpingspunten zijn er om mensen betekenis te geven aan hun leven en grip te bieden in het ingewikkelde zorgstelsel? Naast kwantitatief onderzoek is kwalitatief onderzoek een belangrijke pijler: met open vragen kom je dichter bij de betekenis die mensen zelf aan gebeurtenissen geven.

Publicaties

CV

Career

2015 - heden: Programmaleider Zorgvraag mensen met chronische ziekten en beperkingen, Nivel, Utrecht ()
2009 – 2015: Universitair Hoofddocent, Methoden en Technieken, Universiteit Utrecht
2012 - 2014: Onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
2011 – 2012: Onderzoeker Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
2011 - 2015: Docent Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Utrecht
1998 – 2009: Universitair Docent, Methoden en Technieken, Universiteit Utrecht
1995 – 1997: Onderzoeker Nederlands Instituut Zorg en Welzijn (NIZW), Utrecht
1991 - 1994: Assistent in Opleiding, Erasmus Universiteit Rotterdam

Education

2016: Course High Performance Leadership De Baak
2014: Course Academic Leadership GITP
2012: Senior Qualification Research, Utrecht University
2007: Course Educational Leadership, Utrecht University
2002: Senior Teaching Qualification, Utrecht University
1990 - 1994: PhD Erasmus University Rotterdam
1995 - 2001: BSc and MSc Sociology, Erasmus University Rotterdam
1984 - 1989: BSc and MSc Healthcare policy and Management, Erasmus University Rotterdam