Profile picture for user L.Mans@nivel.nl
Drs. Linda Mans
Beleidsmedewerker Wetenschap en Kennisontwikkeling Gezondheidszorg

Onderzoek

Als beleidsmedewerker wetenschap en kennisontwikkeling Gezondheidszorg draag ik bij aan visieontwikkeling voor het organisatiebeleid. Het is een nieuwe functie binnen de organisatie. Samen met collega’s help ik met het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid. Denk bijvoorbeeld aan de internationale visitatie van het Nivel volgens het Standard Evaluation Protocol van de KNAW. Of het ontwikkelen van een meerjarenbeleid voor de rol van het Nivel binnen de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS.

Beleidsprojecten die positieve maatschappelijke impact nastreven met een innovatief karakter en/of bestuurlijke complexiteit, vind ik interessant. Ze nodigen me uit trends en ontwikkelingen in de gaten te houden die de gezondheidszorg beïnvloeden, maar die vaak de grenzen ervan overstijgen. Kennis die ik daarover opdoe, zoals klimaatverandering en gezondheid, neem ik mee in beleidsprocessen.

CV

Professioneel verleden
Ik ben opgeleid als Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht. In mijn professionele loopbaan heb ik wetenschap, beleid en praktijk gecombineerd in verschillende rollen als beleidsmedewerker, onderzoeker, pleitbezorger en consultant. Ik heb bijvoorbeeld als beleidsmedeweker gewerkt bij een afdeling communicatie in een ggz-instelling en deed actie-onderzoek om sekse en gender te integreren in het medische basisonderwijs. Als pleitbezorger mondiale gezondheid agendeerde ik aspecten daarvan bij Nederlandse en Europese beleidsmakers. Als consultant en zelfstandig onderzoeker voerde ik onder meer een beleidsevaluatie uit voor de Wereldgezondheidsorganisatie van het programma over investeren in zorgpersoneel. Een mix van werkzaamheden en ervaringen die prima aansluit bij mijn functie als beleidsmedewerker bij het Nivel.
Opleiding
Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht