Profile picture for user M.Geise@nivel.nl
Dr. Mandy Geise
Onderzoeker (postdoc) Farmaceutische Zorg en Infectieziekten in de Eerste Lijn

Onderzoek

Ik werk aan het begrijpen van zorg en gezondheid door middel van sociaalwetenschappelijke perspectieven en onderzoeksmethoden, en de integratie van deze methoden in de aanpak van infectieziekten en antimicrobiële resistentie (AMR) en het informeren van Europees beleid. Dit doe ik binnen verschillende internationale projecten. In het JPIAMR DESIGN-project onderzoek ik AMR-beleid vanuit een One Health perspectief. Samen met mijn collega’s bekijk ik hoe AMR-beleid gericht op menselijke, dierlijke en planetaire gezondheid geïntegreerd is en hoe we dat beleid kunnen ondersteunen door sector-overstijgende kennisuitwisseling en samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

Binnen het EUHealthSupport consortium draag ik bij aan het organiseren van onderzoek en het assimileren, analyseren en rapporteren van de data en kennis die verzameld worden ter ondersteuning van Europees beleid op verschillende thema’s, waaronder chronische aandoeningen, de farmaceutische strategie en vaccinaties tegen infectieziekten.

Mijn interesses liggen bij sociale en maatschappelijke aspecten van zorg en gezondheid. Door een sociaalwetenschappelijke benadering probeer ik zoveel mogelijk mensen, relaties en ervaringen centraal te stellen in het onderzoeken van zorg en welzijn. Extra belangrijk vind ik daarbij participatieve benaderingen waarbij betrokkenen actief kunnen deelnemen aan onderzoek en beleid binnen thema’s die grote invloed op hun gezondheid, zorg, werk en leven kunnen hebben.

Een belangrijke en interessante uitdaging vind ik het werken aan methodes waarmee inzichten over context-specifieke belevingen van gezondheid en zorg structureel onderdeel gaan uitmaken van een aanpak van gezondheids- en zorgthema’s. Zo wil ik bijdragen aan zorg die door betrouwbaar onderzoek en een participatieve benadering is afgestemd op de behoeften en belevingen van verschillende groepen in de samenleving.

CV

Career
Ik heb onderzoek gedaan naar verschillende thema’s binnen de Nederlandse en internationale context. Meest recent waren dat de integratie van community engagement in humanitaire hulp, en het in kaart brengen van actoren die met sociaalwetenschappelijke methoden aan de preventie van infectieziekten werken.

Ik ben gepromoveerd aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales en het Cermes3 onderzoeksinstituut in Frankrijk op onderzoek naar genetische en genomische kennis, wetenschap en zorg in Mexico. Ik bestudeerde hoe genetische technieken en technologieën werden ingezet bij het verklaren van prevalentie van diabetes in de Mexicaanse bevolking. Hierbij besteedde ik in het bijzonder aandacht aan gezondheidsbeleid en epidemiologische transitie, hervormingen van het zorgstelsel, en veranderingen in de manier van leven en eten.

Verder heb ik onderzoek gedaan naar stigmatisering en toegang tot zorg van mensen met hiv/aids in de LHBTQI+ gemeenschap in Ecuador, drugsgebruik en de effecten van drugsbeleid en handhaving op welzijn van gebruikers in Argentinië, en onderzoek naar de ervaringen van gebruikers en managers van druggebruiksruimtes in Nederland en Europa.
Education
2020: PhD Health and Social Sciences, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
2014: MSc Medical Anthropology and Sociology, University of Amsterdam
2013: BA Language and Culture Studies, Latin America Studies and Conflict Studies, Utrecht University