Profile picture for user M.Geise@nivel.nl
Mandy Geise, PhD
Onderzoeker (postdoc) Rampen en Milieudreigingen

Onderzoek

Ik werk aan het begrijpen van zorg en gezondheid door middel van sociaalwetenschappelijke perspectieven en onderzoeksmethoden, en de integratie van deze methoden in de aanpak van infectieziekten, antimicrobiële resistentie (AMR) en humanitaire hulp.

Dit doe ik binnen verschillende internationale projecten. Zo werkte ik binnen het Sonar-Global project aan onderzoek en samenwerking gericht op de aanpak van infectieziekten en AMR, met bijzondere aandacht voor Covid-19. Dit project streefde naar een grotere rol van sociaalwetenschappelijke perspectieven en onderzoeksmethoden binnen die aanpak, door het stimuleren van een participatieve benadering en samenwerking met verschillende stakeholders.

In het JPIAMR DESIGN-project onderzoek ik AMR-beleid vanuit een One Health perspectief. Samen met mijn collega’s bestudeer ik hoe AMR-beleid gericht op menselijke, dierlijke en planetaire gezondheid geïntegreerd is of dat (meer) kan worden op zowel nationaal als internationaal niveau.
We maken nieuwe inzichten via internationale, interinstitutionele en discipline-overstijgende samenwerking beschikbaar en beogen deze verder in te zetten voor kennisuitwisseling, dialoog en beleid.

Binnen het EUHealthSupport consortium draag ik bij aan het organiseren van onderzoek en het assimileren, analyseren en rapporteren van de data en kennis die verzameld worden ter ondersteuning van Europees beleid voor chronische aandoeningen.

Mijn interesses liggen bij sociale en maatschappelijke aspecten van zorg en gezondheid. Door een sociaalwetenschappelijke benadering probeer ik zoveel mogelijk mensen, relaties en ervaringen centraal te stellen in het onderzoeken van zorg en welzijn. Het perspectief van kwetsbare mensen vind ik daarbij extra belangrijk, en participatieve benaderingen waarbij betrokkenen actief kunnen deelnemen aan onderzoek en beleid binnen thema’s die grote invloed op hun zorg, gezondheid en leven kunnen hebben.

Belevingen van zorg en welzijn kunnen heel uiteenlopend zijn. Ik word er enthousiast van om me aandachtig in de leefwereld van verschillende mensen te verdiepen, over hun ervaringen te leren en door deze te koppelen aan sociale theorie maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan zorg en gezondheid beter te begrijpen.
Een belangrijke en interessante uitdaging vind ik het werken aan methodes waarmee inzichten over context-specifieke belevingen van gezondheid en zorg structureel onderdeel gaan uitmaken van een aanpak van gezondheids- en zorgthema’s. Verbindingen zoeken en creëren tussen verschillende partners die een ander perspectief meebrengen is hier een waardevol en leerzaam onderdeel van. Zo wil ik bijdragen aan zorg die door betrouwbaar onderzoek en een participatieve benadering is afgestemd op de behoeften en belevingen van verschillende groepen in de samenleving.

CV

Professioneel verleden
Ik promoveerde aan de École des hautes études en sciences sociales en het Cermes3 onderzoeksinstituut in Frankrijk op een onderzoek naar genetische en genomische kennis, wetenschap en zorg in Mexico. Ik bestudeerde onder andere hoe genetische technieken en technologieën werden ingezet bij het verklaren van prevalentie van diabetes in de Mexicaanse bevolking. Hierbij besteedde ik in het bijzonder aandacht aan gezondheidsbeleid en epidemiologische transitie, hervormingen van het zorgstelsel, en veranderingen in de manier van leven en eten.

Daarvoor heb ik meegewerkt aan onderzoeksprojecten binnen verschillende thema’s. Binnen het Bridging the Gaps programma, gesteund door het Aidsfonds, onderzocht ik de stigmatisering en toegang tot zorg van mensen met hiv/aids in de LHBTQI+ gemeenschap in Ecuador. Daarvoor was ik als onderzoeksassistent betrokken bij onderzoek naar drugsgebruik en de effecten van drugsbeleid en handhaving op welzijn van gebruikers in Argentinië, en onderzoek dat Correlation - European Harm Reduction Network en de Universiteit van Lancaster uitvoerden naar de ervaringen van gebruikers en managers van druggebruiksruimtes in Nederland en Europa.
Opleiding
2020: Promotie Santé et Sciences Sociales, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parijs
2014: MSc Medical Anthropology and Sociology, Universiteit van Amsterdam
2013: BA Taal- en Cultuurstudies, Latijns-Amerika Studies en Conflict Studies, Universiteit Utrecht