Profile picture for user M.vanGinkel@nivel.nl
Mette van Ginkel, BSc
Onderzoeksassistent Communicatie in de Gezondheidszorg

Onderzoek

Ik werk mee aan een onderzoek naar communicatie rondom ADHD-medicatie voor jongeren, waarbij ik onder andere video-opnames maak en analyseer.
Ik vind het belangrijk dat het onderzoek waaraan ik meewerk een maatschappelijk impact heeft en zinvol voelt.

CV

Professioneel verleden
Stagiaire bij het Nivel bij het ondezoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg.
Opleiding
Bachelor sociologie, Radboud Universiteit, Nijmegen