Profile picture for user m.vanriet@nivel.nl
Manja van Riet
Project controller

Onderzoek

Ondersteunen van project- en programmaleiders bij het aanvragen en (financieel) beheren van projecten en het verantwoorden van subsidies waarmee het onderzoek wordt gefinancierd.
Ik houd mij bezig met het adviseren, informeren en begeleiden van project- en programmaleiders over regelgeving met betrekking tot externe onderzoeksfinanciering, het opstellen van projectbegrotingen in samenwerking met de projectleiders, het opstellen van financiële rapportages voor projectleiders of management, budgetbewaking en het signaleren van financiële risico’s.

CV

Professioneel verleden
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten – Financieel Project Adviseur
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten – Financieel Project Medewerker