Profile picture for user R.tePaske@nivel.nl
Roland te Paske, MSc
Junior onderzoeker (promovendus) Farmaceutische Zorg

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogrammaFarmaceutische zorg ben ik, onder begeleiding van Marcia Vervloet, bezig met een promotieonderzoek naar het gebruik van inhalatiemedicatie. Het blijkt dat van patiënten die gebruik maken van inhalatiemedicatie de therapietrouw bevorderd kan worden, en dat ook de techniek van inhaleren nog niet altijd goed gaat. Wij denken dat een sleutel voor het verbeteren hiervan ligt in de apotheek. De apotheek is het laatste station waar de patiënt komt, en krijgt hier vaak de uitleg over het belang van de medicatie, en instructie over het gebruik ervan. Daarom spelen apothekersassistenten een belangrijke rol in het proces. Door trainingen te geven over het geven van een goede inhalatie-instructie en patiëntgerichte communicatie, en door patiënten actief bij het gesprek in de apotheek te betrekken, denken wij het gebruik van inhalatiemedicatie te kunnen verbeteren en de therapietrouw van patiënten te kunnen verhogen.

Belangrijk in mijn werk vind ik dat er op een correcte en doelgerichte wijze wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, waar de maatschappij concreet haar vruchten van kan plukken. Wetenschappelijk onderzoek is in mijn ogen een middel om de maatschappij te ondersteunen en sterker te maken, en niet een doel op zich. Daarom vind ik het belangrijk dat de kennis die vergaard wordt, niet alleen toepasbaar is in de maatschappij, maar ook daadwerkelijk kan worden ingezet als een concreet product.

Publicaties

CV

Education
2015 – 2018: Research Master Social And Cultural Sciences
2012 – 2015: Sociology (bachelor)