Profile picture for user r.davids@nivel.nl
Rodrigo Davids
Senior data-analist Cluster Routine Zorgdata

Onderzoek

Samen met een collega begeleiden wij operationele zaken en ontwikkelprojecten. Denk hierbij aan het inzetten van een nieuwe techniek of het optimaliseren van werkprocessen. Samenwerken en transparantie staat bovenaan.

We geven extra betekenis aan onze data
Bij het Cluster Routine Zorgdata verzamelen we niet alleen data: we kijken ook goed naar de herkomst en betekenis van gegevens. Mijn functie als data-analist biedt meerwaarde vanwege contacten in het veld. Onze afdeling houdt nauw contact met zowel zorgverleners als de leveranciers van gegevens. De opgedane kennis koppelen we aan researchwensen van onderzoekers. Samen ontwikkelen we producten waarbij we de bevindingen samen analyseren en duiden. Wanneer we een probleem tegenkomen dan doen we er alles aan om een oplossing te bedenken. Het komt goed. Als het niet meteen lukt dan op een later moment.

Publicaties

CV