Profile picture for user w.bemelmans@nivel.nl
Dr. ir. Wanda Bemelmans
Senior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Onderzoek

Ik doe onderzoek naar de zorg voor oudere mensen. Ik hoop hiermee inspiratie te creëren voor de zorgverleners en andere betrokkenen om enthousiast te blijven en de zorg waar mogelijk te verbeteren. Naast mijn werk als onderzoeker werk ik als HBO verpleegkundige in de ouderenzorg.

Ik word enthousiast van mogelijkheden voor kwalitatief goed onderzoek en constructieve samenwerking waarbij 1 plus 1 drie is. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het vragen van medewerking van zorgverleners en hen optimaal erbij te ondersteunen (“voor wat, hoort wat”).

Publicaties

CV

Professioneel verleden
Ik ben gepromoveerd bij de huisartsgeneeskunde op leefstijlbegeleiding van mensen met verhoogd risico op hartvaatziekten. Daarna deed ik bijna 20 jaar lang beleidsrelevant onderzoek rond gezondheidsbevordering, kwaliteit van zorg en preventie en trends in de bevolking. Ik ben (mede)auteur van omstreeks 100 publicaties. De opleiding tot HBO-verpleegkundige deed ik recent in deeltijd en gaf mij veel energie. Ik geniet ervan om onderzoek te doen en te werken in de praktijk.
Opleiding
Wageningen Universiteit – Voeding en Gezondheid (1996)
Rijksuniversiteit Groningen – promotie onderzoek huisartsgeneeskunde (2001)
Hogeschool Utrecht – Verpleegkunde (2021)