medicijnen

De toegevoegde waarde van machine learning voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. . Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.

Medicatiebeoordelingen in de eerstelijnszorg nuttig maar misschien niet altijd nodig

Het beoordelen van de medicatie door een expertteam van een arts en een apotheker leidt tot een afname van het aantal problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het VUmc naar het toepassen van medicatiebeoordelingen in de huisartsenpraktijk bij patiënten met ouderdomsklachten. Nivel- en VUmc-onderzoekster Floor Willeboordse is hier 16 november op gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Percentage patiënten dat antibioticum krijgt voorgeschreven daalt iets

Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk. Huisartsen schrijven ze het vaakst voor bij urineweginfecties. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Nivel en IVM intensiveren samenwerking

Goed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Dat is het doel van de intensievere samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Daartoe hebben drs. Ruud Coolen van Brakel (IVM) en prof. dr. Cordula Wagner (Nivel) eind september een convenant getekend.

Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg.

Weinig patiënten krijgen medicinale cannabis in de huisartsenpraktijk

Onlangs adviseerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) huisartsen om geen cannabis voor te schrijven als pijnstiller, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid ervan. Hoewel het aantal patiënten dat een recept voor medicinale cannabis krijgt over de jaren is toegenomen, wordt er nog altijd zelden cannabis voorgeschreven. Dit concludeerden we uit de analyse van voorschrijfgegevensgegevens in Nivel Zorgregistraties.

Oxycodon vooral voorgeschreven bij klachten aan het bewegingsapparaat

Huisartsen in Nederland schrijven de laatste jaren vaker oxycodon voor dan morfine als middel voor zware pijnstilling. In de NHG-standaard Pijn is geadviseerd om morfine als eerste keus voor te schrijven bij ernstige pijn. Uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn blijkt dat oxycodon en morfine elk bij verschillende aandoeningen worden voorgeschreven.

Liset van Dijk bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research

Liset van Dijk is op 1 augustus 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door het Nivel.

De leerstoel heeft een tweeledig doel: enerzijds het stimuleren van onderzoek naar voorschrijving en gebruik van medicatie en therapietrouw en anderzijds het verder invulling geven aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke discipline Farmaceutisch zorgonderzoek.

Geen afname ziekenhuisopnames door geneesmiddelen

Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis belandt vanwege de inname van geneesmiddelen is niet afgenomen, ondanks forse inspanningen om dat voor elkaar te krijgen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, in samenwerking met het NIVEL, het PHARMO Instituut, SFK en het Radboudumc. De resultaten van het onderzoek zijn donderdag 9 februari besproken in de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.

NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb gaan samen de werking van medicijnen monitoren.

Het NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelen een methode om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen. Gestart wordt met de aandoening overactieve blaas, waarna de methode inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Patiënten vinden moeilijk hun weg in veelheid aan informatie over medicijnen

Veel Nederlanders gebruiken medicijnen. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de werking van deze medicijnen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Het blijkt dat deze informatie niet altijd makkelijk te vinden is of niet altijd begrijpelijk is. Dit blijkt uit NIVEL-onderzoek naar informatie over medicijnen onder Nederlandse patiënten gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Pagina's