Monitor: Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers.

Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken


Niet alle patiënten met COVID-19 worden in het ziekenhuis opgenomen. Het merendeel van de patiënten komt wel bij de huisarts. Huisartsen leggen dit vast in de elektronische patiëntendossiers. Van zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland ontvangt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn deze registraties. Zodoende kunnen we snel en betrouwbaar inzicht geven in het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 en het aantal patiënten met een verdenking op COVID-19.

Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)
Huisartsen zien in de week van 11-17 mei opnieuw minder patiënten met  COVID-19 dan de week ervoor. Dit is in lijn met de dalende trend in ziekenhuisopnames vanwege COVID-19. De dalende trend verschilt wel tussen provincies, het moment van dalen als ook de snelheid van afname in het aantal nieuwe patiënten met COVID-19 verschilt.

Hieronder ziet u per provincie het aantal patiënten met door de huisarts bevestigde COVID-19, per 100.000 inwoners per week. Bekijk alle scores in de factsheet.

Actuele factsheet COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken
 

De factsheets: schat aan informatie over COVID-19 op basis van onze metingen
In de factsheets vindt in niet alleen de cijfers over aantallen patiënten met (een verdenking op) COVID-19 die bij de huisartsen komen, ook zijn deze cijfers op verschillende manieren uitgesplitst, bijvoorbeeld naar geslacht en naar provincie. Bekijk daarom alle factsheets (rechts) voor verdiepende informatie!


 Alle factsheets met de weekcijfers COVID-19 in de huisartsenpraktijkAlle factsheets met de weekcijfers COVID-19 in de huisartsenpraktijk op een rij
De meest recente COVID-19-cijfers vindt u in de bovenste factsheet, daaronder staat de voorlaatste, enzovoort.


Methode vaststellen cijfers COVID-19 en verdenkingen op COVID-19Methode vaststellen cijfers COVID-19 en verdenkingen op COVID-19
Voor het samenstellen van de factsheets baseren we ons op gegevens van zo’n 350 huisartsen aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wekelijks krijgt het Nivel van deze surveillancepraktijken geanonimiseerde gegevens uit de elektronische medische dossiers. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.
 

Privacy
De gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd.