Monitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijd

Het Nivel onderzoekt hoe het tijdens de coronacrisis gaat met naasten van mensen met een beperking en met welke ondersteuning zij zouden zijn geholpen.

Monitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijd

In de coronatijd hebben we allemaal in meer of mindere mate te maken met de corona-uitbraak en de gevolgen ervan. Dit doet een enorm beroep op de veerkracht van naasten van mensen met een beperking - denk aan ouders, broers, zussen en partners van degene met een beperking. Sociale steun krijgen is belangrijk, maar ook moeilijk te realiseren in tijden van sociale afstand en zoveel mogelijk thuisblijven. Bestaande zorg en ondersteuning vallen soms weg en het is de vraag of dat wordt opgevangen en door wie.

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsRisicofactoren in coronatijd
Door de huidige situatie zijn er risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat de situatie een naaste van iemand met een beperking negatief beïnvloeden. Denk aan het weer thuis wonen van het familielid; het zich zorgen maken over de mensen die in een instelling verblijven; het wegvallen van sociale steun door de (zelf-)isolatie; het verrichten van zorgtaken waarvoor men zich wellicht niet kundig voelt.


Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderzoeksvragen
Op basis van het onderzoek kunnen we een vollediger beeld krijgen van de veranderingen in de situatie van naasten. We onderzoeken:

  • of de professionele zorg en ondersteuning is gestopt
  • of er (digitale) alternatieven zijn geregeld
  • hoe de toegang tot hulpmiddelen en medicatie is
  • welke zorgtaken naasten nu (weer) zelf doen
     

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethode en planning onderzoekstraject
Aan het onderzoek werken ervaringsdeskundige naasten mee. Het onderzoek vindt plaats in de periode van 1 mei tot 1 september. Het bestaat uit vragenlijstonderzoek met gesloten en open vragen. We voeren dit uit onder onder meer naasten uit het Panel Samen Leven van het Nivel. Resultaten We verwachten resultaten in augustus 2020. Dit project wordt gesubsidieerd door ministerie van VWS.

 

Gegevensverzameling