De Participatiemonitor - Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Met de Participatiemonitor brengt het Nivel in kaart hoe mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking meedoen in de samenleving.

Next to De Participatiemonitor

Sinds 2008 monitort het Nivel in hoeverre mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking participeren en wat hun behoeften zijn in hun deelname aan de maatschappij, zowel in de vrije tijd als het hebben van (betaald) werk.

Gegevens Participatiemonitor afkomstig uit meerdere panelsGegevens Participatiemonitor afkomstig uit meerdere panels

Regelmatig bevraagt het Nivel de deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten over hun participatie in de samenleving. Daarnaast maken we voor ons onderzoek naar participatie ook gebruik van het Panel Samen Leven en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Onderwerpen die de Participatiemonitor belichtOnderwerpen die de Participatiemonitor belicht

Ons onderzoek naar participatie richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Zelfstandig wonen
  • Gebruik en toegankelijkheid van voorzieningen
  • Ervaringen met de buurt
  • Mobiliteit
  • Vrije tijd
  • Eenzaamheid
  • Arbeidsparticipatie

ParticipatiemonitorWerkmonitor

In 2018 is de meest recente rapportage van de Participatiemonitor verschenen.
In 2019 is een rapportage van de Werkmonitor verschenen, die zich specifiek richt op de arbeidssituatie van mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

 

Menting, J. De Participatiemonitor - Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-03-2021; geraadpleegd op 31-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/de-participatiemonitor