De Participatiemonitor - Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Met de Participatiemonitor brengt het Nivel in kaart hoe mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking meedoen in de samenleving.

Sinds 2008 monitort het Nivel in hoeverre mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking participeren en wat hun behoeften zijn in hun deelname aan de maatschappij, zowel in de vrije tijd als het hebben van (betaald) werk.

Gegevens Participatiemonitor afkomstig uit meerdere panelsGegevens Participatiemonitor afkomstig uit meerdere panels

Regelmatig bevraagt het Nivel de deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten over hun participatie in de samenleving. Daarnaast maken we voor ons onderzoek naar participatie ook gebruik van het Panel Samen Leven en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Onderwerpen die de Participatiemonitor belichtOnderwerpen die de Participatiemonitor belicht

Ons onderzoek naar participatie richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Zelfstandig wonen
  • Gebruik en toegankelijkheid van voorzieningen
  • Ervaringen met de buurt
  • Mobiliteit
  • Vrije tijd
  • Eenzaamheid
  • Arbeidsparticipatie

In 2023 is de meest recente rapportage van de Participatiemonitor verschenen.

Partcipatiemonitor
Participatiemonitor
Menting, J. De Participatiemonitor - Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-04-2023; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/de-participatiemonitor