De Zorgmonitor - Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Al meer dan twintig jaar monitort het Nivel de zorgsituatie van mensen met een chronische ziekte in Nederland. Ontwikkelingen en trends worden gepresenteerd in de Zorgmonitor.

Gegevens Zorgmonitor afkomstig uit NPCGGegevens Zorgmonitor afkomstig uit NPCG

Regelmatig bevraagt het Nivel de deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten over hun zorggebruik en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren.

Onderwerpen die de Zorgmonitor belichtOnderwerpen die de Zorgmonitor belicht

Ons onderzoek naar zorg en ondersteuning richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteit van leven
  • Gebruik van professionele en informele zorg
  • Persoonsgerichte zorg
  • Zelfmanagement en eigen regie
  • Organisatie van de zorg en tevredenheid met zorg
  • Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners

Zorgmonitor 2019

In 2019 is de meest recente rapportage van de Zorgmonitor verschenen.

Rechts vindt u de meest recente publicaties vanuit de Zorgmonitor.

Menting, J. De Zorgmonitor - Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-04-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/de-zorgmonitor