Monitor Participatie

Sinds 2005 doet het Nivel onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop verschillende groepen van mensen met beperkingen participeren in de samenleving. Daarbij wordt ook gekeken naar factoren die de participatie kunnen bevorderen dan wel belemmeren en naar het verband tussen participatie en kwaliteit van leven. Aan leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en het Panel Samen Leven worden vragen gesteld over de woonomgeving, mobiliteit, werk en opleiding, vrije tijdsbesteding en sociale contacten.

Meer informatie over de participatie van mensen met een beperking en ouderen kunt u lezen in het recent verschenen rapport: Participatiemonitor 2008-2016: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen.. Bij het rapport hoort een tabellenbijlage.