Monitor Werk en inkomen

Binnen de monitor werk en inkomen van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • In welke mate hebben mensen met een chronische ziekte of beperking betaald werk en hoe groot is hun ziekteverzuim?
  • Hoe verloopt hun reïntegratie in het arbeidsproces en welke inspanningen verrichten zij om (weer) aan het werk te komen?
  • Welk deel van de mensen met een chronische ziekte of beperking is arbeidsongeschikt verklaard en in welke mate, en wie van hen ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering?
  • Hoe is de inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking? En hoe groot zijn hun gezondheidsgerelateerde uitgaven? In welke mate heeft men kennis over inkomensondersteunende regelingen en maakt men gebruik van deze regelingen? Hoe ervaart men de eigen financiële situatie?


Meer informatie over de werk- en inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking kunt u lezen in het rapport: