Monitor Zorg

Het Nivel doet al ruim tien jaar onderzoek naar het gebruik van zorg door chronisch zieken en de door hen ervaren kwaliteit van zorg. In de organisatie van de zorg voor chronisch zieken zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Vanuit de overheid wordt een programmatische aanpak van chronische ziekten nagestreefd, die zich gekenmerkt door samenwerking en afstemming tussen zorgverleners, een vraaggestuurde zorg en zelfmanagement.

Het Nivel onderzoekt de contacten van chronisch zieken met ‘oude bekende’ en nieuwe zorgverleners. Daarnaast volgt zij ontwikkelingen in de organisatie van de zorg: hoe ervaren patiënten de afstemming en samenwerking in de zorg; in welke mate is de zorg vraaggericht en welke  ervaringen hebben patiënten met zelfmanagement?. Behalve het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, worden voor dit onderzoek ook de  ziektespecifieke patiëntenpanels ingezet.

Meer informatie over zorg voor mensen met een chronische ziekte kunt u lezen in het rapport: Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken - Rapportage 2012.