Onderzoek naar participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking

Met het NPCG doen we onderzoek binnen het project ‘Monitor Zorg en Participatie van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking’. We onderzoeken onder andere hoe mensen met een somatische chronische ziekte of een lichamelijke beperking meedoen in de samenleving. We kijken naar wat belangrijk is voor participatie en of dit de kwaliteit van leven beïnvloedt.

Van onze panelleden verzamelen we informatie over woonomgeving, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Werkwijze onderzoek naar participatieWerkwijze onderzoek naar participatie
Binnen het NPCG doen we onderzoek aan de hand van vragenlijsten, interviews en focusgroepen.

Werkwijze onderzoek naar participatie

ResultatenResultaten
Ons onderzoek levert informatie op die kan worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid.

Onderdeel van de Monitor Zorg en ParticipatieOnderdeel van de Monitor Zorg en Participatie
Onderzoek naar participatie maakt onderdeel uit van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Binnen het project Monitor Zorg en Participatie zijn in het totaal drie terreinen van onderzoek:

  • onderzoek naar maatschappelijke participatie, waarover we publiceren in onze Monitor Participatie
  • onderzoek naar zorg en ondersteuning, waarover we publiceren in onze Monitor Zorg
  • onderzoek naar werk en inkomenspositie, waarover we publiceren in onze Monitor Werk en Inkomen

Het onderzoek naar participatie doen we niet alleen met het NPCG, maar ook met het Panel Samen Leven (PSL):

De positie en rol van het onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten binnen het langdurige onderzoeksproject kunnen we als volgt weergeven:

rol van het onderzoek

LinksLinks onderzoek naar participatie
De volgende links geven een beeld van wat we zoal doen aan onderzoek:

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Juliane Menting Voor onderzoeksvragen
Dr. Juliane Menting
Postdoc onderzoeker en projectleider Monitor Zorg en Participatie voor mensen met een chronische aandoening
[T] 030 272 96 43
[E] j.menting@nivel.nl

 

 

LOGO NPCG Voor panelleden
Voor meer informatie kunt u per mail contact met ons opnemen:
[E] npcg@nivel.nl