Onderzoek naar werk en inkomen van mensen met een chronische ziekte of beperking

Het Nivel doet onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Onderzoek naar werk en inkomen, waarbij het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) wordt ingezet, draagt bij aan dit grootschalige onderzoek.

Onderwerpen van onderzoekOnderwerpen van onderzoek
Binnen het onderzoek naar werk en inkomenspositie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • In welke mate hebben mensen met een chronische ziekte of beperking betaald werk en hoe groot is hun ziekteverzuim?
 • Hoe verloopt hun (re-)integratie in het arbeidsproces en welke inspanningen verrichten zij om (weer) aan het werk te komen? Aan welke ondersteuning hebben zij behoefte bij het vinden en behouden van werk en krijgen ze deze ook?
 • Hoe is de financiële situatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking? Zijn er activiteiten die zij niet kunnen doen vanwege financiële redenen die samenhangen met hun gezondheidssituatie? In welke mate heeft men kennis over inkomensondersteunende regelingen en maakt men hier gebruik van?
   

Werkwijze panel-onderzoekWerkwijze onderzoek naar werk en inkomen
Van de leden van het NPCG verzamelen we informatie over de arbeidssituatie, werktoeleiding en -behoud, uitkeringen en onbetaald werk. Dit doen we aan de hand van:

 • vragenlijsten; de panelleden krijgen twee keer per jaar een vragenlijst.
 • interviews en focusgroepen; een enkele keer vragen we panelleden om deel te nemen aan interviews of focusgroepen.
   

Resultaten van panel-onderzoekResultaten
Ons onderzoek levert informatie op die kan worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid.
 

Onderdeel van de Monitor Zorg en ParticipatieOnderdeel van de Monitor Zorg en Participatie
Onderzoek naar werk en inkomen maakt deel uit van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Binnen het project Monitor Zorg en Participatie zijn in het totaal drie terreinen van onderzoek:

 • onderzoek naar maatschappelijke participatie, waarover we publiceren in deze Monitor Participatie
 • onderzoek naar zorg en ondersteuning, waarover we publiceren in onze Monitor Zorg
 • onderzoek naar werk en inkomenspositie, waarover we publiceren in onze Monitor Werk en Inkomen

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), met zijn circa 3500 deelnemers, zetten we geheel of gedeeltelijk in bij het onderzoek naar werk en inkomen:

Monitor Zorg en Participatie


LinksLinks onderzoek werk en inkomen
De volgende link geeft een beeld van wat we zoal doen aan onderzoek:

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Juliane Menting Voor onderzoeksvragen
Dr. Juliane Menting
Postdoc onderzoeker en projectleider Monitor Zorg en Participatie voor mensen met een chronische aandoening
[T] 030 272 96 43
[E] j.menting@nivel.nl

 

 

LOGO NPCG Voor panelleden
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact met ons opnemen:
[E] npcg@nivel.nl