Onderzoek naar zorg en ondersteuning van mensen met een chronische ziekte of beperking

Het Nivel doet al ruim twintig jaar onderzoek naar het gebruik van zorg door mensen met een chronische aandoening en de door hen ervaren kwaliteit van zorg. In de organisatie van deze zorg zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Voor ons onderzoek hiernaar maken we gebruik van gegevens van Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).

Pijler in het beleid van de overheid om de gezondheid en positie van mensen met een chronische aandoening te verbeteren, is de integrale en persoonsgerichte aanpak ten aanzien van deze groepen mensen. Deze kenmerkt zich door:

 • samenwerking en afstemming tussen zorgverleners
 • vraaggestuurde zorg
 • zelfmanagement en eigen regie
   

Onderwerpen van onderzoekOnderwerpen van onderzoek
Ons onderzoek naar zorg en ondersteuning van mensen met een chronische ziekte of beperking richt zich op:

 • de contacten van mensen met een chronische ziekte met voor hen reeds bekende zorgverleners én met nieuwe, nog onbekende zorgverleners
 • de organisatie van de zorg: hoe ervaren patiënten de afstemming en samenwerking in de zorg, in welke mate is de zorg persoonsgericht en welke ervaringen hebben patiënten met zelfmanagement en eigen regie?
   

Onderzoek met gebruikmaking het NPCGOns onderzoek naar zorg en ondersteuning 
Voor het onderzoek naar zorg en ondersteuning maken we gebruik van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), dat bestaat uit circa 3500 mensen met een somatische chronische ziekte en/of een langdurige lichamelijke beperking.
 

Werkwijze onderzoek naar zorg en ondersteuningWerkwijze onderzoek naar zorg en ondersteuning
Van de leden van het NPCG verzamelen we informatie over het gebruik van zorg in de eerste en tweede lijn, het gebruik van informele zorg, de kwaliteit van en ervaringen met zorg en eigen regie en zelfmanagement. Dit doen we aan de hand van:

 • vragenlijsten; panelleden krijgen twee keer per jaar een vragenlijst
 • interviews en focusgroepen; een enkele keer vragen we panelleden om deel te nemen aan interviews of focusgroepen
   

ResultatenResultaten
Ons onderzoek levert informatie op die kan worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid.
 

Onderdeel van de Monitor Zorg en ParticipatieOnderdeel van de Monitor Zorg en Participatie
Ons onderzoek naar zorg en ondersteuning van mensen met een chronische ziekte maakt deel uit van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen het project Monitor Zorg en Participatie zijn in het totaal drie terreinen van onderzoek:

 • onderzoek naar maatschappelijke participatie, waarover we publiceren in deze Monitor Participatie
 • onderzoek naar zorg en ondersteuning, waarover we publiceren in onze Monitor Zorg
 • onderzoek naar werk en inkomenspositie, waarover we publiceren in onze Monitor Werk en Inkomen

De positie en rol van het onderzoek naar zorg en ondersteuning binnen het langdurige onderzoeksproject kunnen we als volgt weergeven:

Positie onderzoek
 

LinksLinks
De volgende links geven een beeld van wat we zoal doen aan onderzoek naar zorg en ondersteuning:

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Juliane Menting Voor onderzoeksvragen
Dr. Juliane Menting
Postdoc onderzoeker en projectleider Monitor Zorg en Participatie voor mensen met een chronische aandoening
[T] 030 272 96 43
[E] j.menting@nivel.nl

 

 

LOGO NPCG Voor panelleden
Voor meer informatie kunt u per mail contact met ons opnemen:
[E] npcg@nivel.nl