Privacy reglement NPCG

Het Nivel beoogt, met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten een bijdrage te leveren aan de beantwoording van vragen naar de kwaliteit van het bestaan van chronisch zieken en gehandicapten, hun maatschappelijke positie, hun gebruik van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen, en de wijze waarop de kwaliteit ervan voor deze mensen kan worden verbeterd;

Het NPCG heeft een privacyreglement