Privacyreglement NPCG

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten.

Het Nivel beoogt met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten een bijdrage te leveren aan de beantwoording van vragen naar de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening. Hierbij kunt u denken aan vragen over hun maatschappelijke positie, over het gebruik van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Ook stellen we vragen over hoe zij zelf denken dat de kwaliteit van al deze aspecten kan worden verbeterd.

Het Nivel gaat zorgvuldig om met gegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder houden we ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek en aan de eisen van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. 

PrivacyHiertoe hanteren we het Privacyreglement NPCG.