Henk Smid nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van het Nivel
Nieuws
28-01-2020

Henk Smid nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van het Nivel

Henk Smid is per 1 februari 2020 als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nivel benoemd. Hij volgt prof.dr. Eduard Klasen op.  

Henk Smid was van 2001 tot eind 2019 directeur van ZonMw en vanaf 2020 deeltijd adviseur van die organisatie. Daarvoor was hij onder andere directeur van ZorgOnderzoek Nederland, kwartiermaker Zorgonderzoek Nederland bij het Praeventiefonds en plaatsvervangend directeur Preventie, Algemene Gezondheidszorg en Opleiding bij het Ministerie van VWS.

Verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk
Smid: 'Sinds het begin van mijn loopbaan ken ik het Nivel. Met zijn vitale onderzoekslijnen is het instituut niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. In mijn functie voor ZonMw heb ik altijd gepoogd de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk te stimuleren. Deze kennis en ervaring mag ik nu op een andere manier ook bij het Nivel gaan inzetten. Daar zie ik naar uit.' Directeur van het Nivel prof.dr. Cordula Wagner voegt daaraan toe: 'Het Nivel is erg blij met zijn nieuwe voorzitter vanwege zijn bestuurlijke ervaring en expertise op het terrein van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek.'

Raad van Toezicht Nivel
De Raad van Toezicht van het Nivel bestaat per 1 februari uit Henk Smid (voorzitter), Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Tanja van der Lippe (hoogleraar Sociologie UU), Frida van den Maagdenberg (lid Raad van Bestuur AMC/VUmc), Sophia de Rooij (voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente, hoogleraar Interne geneeskunde).