Nieuws
22-06-2018
Jaarcijfers huisartsenposten 2017: daling gebruik HAP

Na een toename in zorggebruik op de huisartsenpost tussen 2013 en 2016, is er een lichte daling te zien in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over zorggebruik op de huisartsenpost in 2017 uit Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Uit de cijfers blijkt dat het zorggebruik op de HAP langzaam verandert. Tussen 2013 en 2016 steeg het aantal consulten per 1000 inwoners, maar in 2017 daalde dit aantal voor het eerst licht. Dit in tegenstelling tot het aantal telefonische consulten, deze bleven ook in 2017 licht stijgen. Het aantal huisvisites is de afgelopen jaren wel licht gedaald.

Bekijk het rapport over zorgvraag op de huisartsenpost.

De cijfers over zorggebruik op de huisartsenpost zijn hier te vinden.

Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Nivel Zorgregistraties eerste lijn ontvangt gegevens van 29 organisaties van huisartsenposten en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van een kleine 12 miljoen inwoners.