Lancering ‘Dutch PEWS-systeem’ voor Nederlandse ziekenhuizen tijdens NVK congres
Nieuws
20-06-2019

Lancering ‘Dutch PEWS-systeem’ voor Nederlandse ziekenhuizen tijdens NVK congres

Op 21 juni is op het congres van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) een nieuw, landelijk Paediatric Early Warning Score (PEWS-)systeem gelanceerd. Het Dutch PEWS-systeem bestaat uit een scorekaart van vitale functies en een escalatieplan. Doel is klinische achteruitgang van zieke kinderen vroegtijdig te detecteren en tijdig een behandeling in te zetten. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik bij alle kinderen die zijn opgenomen op de kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Het Nivel was een van de ontwikkelaars.

Het Dutch PEWS-systeem bestaat uit een set parameters voor het meten van vitale functies en een flexibele schil, die ziekenhuizen ruimte geeft om extra – voor hun situatie relevante – parameters toe te voegen. Ook bevat het een escalatieplan met afspraken over escaleren en de-escaleren van zorg.

Brede behoefte aan gestandaardiseerde PEWS bij ziekenhuizen
Op dit moment bestaan er veel verschillende PEWS-systemen: in 68 Nederlandse ziekenhuizen worden maar liefst 45 verschillende versies van PEWS gebruikt, met in totaal 20 verschillende klinische uitkomsten die gemeten worden. Landelijk, eenduidig gebruik van een gevalideerd PEWS-systeem bevordert de communicatie binnen en tussen ziekenhuizen én faciliteert onderzoek naar de effectiviteit van PEWS. Kinderartsen en verpleegkundigen gaven dan ook aan behoefte te hebben aan een gestandaardiseerde set PEWS.

Het onderzoek
Het Dutch PEWS-systeem is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Nivel, de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Het project is gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Ongeveer 300 kinderartsen en kinderverpleegkundigen hebben deelgenomen aan een Delphi-onderzoek en er is een focusgroep gehouden met ouders van zieke kinderen. De komende tijd zal een landelijke werkgroep zich bezighouden met de implementatie van het Dutch PEWS-systeem in de Nederlandse ziekenhuizen.

Nieuwsgierig naar het Dutch PEWS-systeem? Bekijk de Infographic ‘Dutch PEWS’.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.