Nieuws
26-10-2016

Patiënten betrekken maakt ehealth interventie effectiever

Inge van Bruinessen promoveert op woensdag 26 oktober om 14.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen op het PatientTIME project (Patient Talks In Medical Encounters). Het primaire doel van PatientTIME was het ontwikkelen en evalueren van een patiëntgerichte interventie, waarmee patiënten met lymfklierkanker hun gesprek met de zorgverlener kunnen voorbereiden. Daarnaast was het doel om na te gaan of het haalbaar is patiënten zelf een meer actieve rol te laten spelen bij deze ontwikkel- en evaluatie processen.

In nauwe samenwerking met patiënten heeft het team informatie ontwikkeld in de vorm van korte videofragmenten. De fragmenten gaan over de barrières in communicatie met hun zorgverlener die patiënten ervaren. Daarnaast bieden de fragmenten mogelijke oplossingen hoe hier mee om te gaan. Via een website is het materiaal verspreid en geëvalueerd.

Patiënten konden op de website een persoonlijk account aanmaken en op deze manier in hun eigen omgeving, in hun eigen tijd, eventueel met naasten het consult voor bereiden. Via het persoonlijke account werd informatie getailored aangeboden (afgestemd op zijn of haar persoonlijke situatie). Naast een selectie video fragmenten, was er ook de mogelijkheid een afspraken agenda bij te houden, notities of vragen voor te bereiden, en audio opnames van consulten op te slaan en terug te luisteren.

Deelstudies die in het kader van het onderzoek PatientTIME zijn uitgevoerd richtten zich onder andere op de door patiënten ervaren belemmeringen en facilitators in medische communicatie, het participatieve ontwikkel- en evaluatieproces van een eHealth interventie, psycho-fysiologische reacties op het kijken naar videofragmenten, en de ervaringen met het op audio opnemen van consulten.

Promotor: Prof. dr. Sandra van Dulmen.
Co-promtores: dr. J.M Zijlstra, dr. E.M. van Weel-Baumgarten