Tijdens coronapandemie maken mensen met verstandelijke beperking nog minder gebruik van openbare ruimte dan anders
Nieuws
13-04-2022

Tijdens coronapandemie maken mensen met verstandelijke beperking nog minder gebruik van openbare ruimte dan anders

Participatie in de openbare ruimte is tussen 2019 en 2020 afgenomen, zowel door mensen met een beperking als door de algemene bevolking. In 2020, vanaf het begin van de coronacrisis in maart, zagen we dat vooral de mensen met een verstandelijke beperking minder gebruikmaakten van de openbare ruimte. Hierdoor werd het contrast met de algemene bevolking nog groter. Bij mensen met een lichamelijke beperking lag dit anders: het verschil in de mate van gebruik van de openbare ruimte tussen deze groep en de algemene bevolking werd juist kleiner. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel voor de Participatiemonitor.

Het Nivel monitort jaarlijks of mensen met een beperking goed kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij wordt specifiek gekeken naar participatie in de openbare ruimte, zoals het gebruik van parken, wandelpaden, openbaar vervoer (OV) en publiekstoegankelijke ruimtes zoals winkels en theaters.

Mobiliteit en uitgaan gedaald in 2020

Mensen met een verstandelijke beperking en de algemene bevolking kwamen in 2020 minder buitenshuis en ze maakten minder gebruik van het OV. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen. Vooral mensen met een verstandelijke beperking kwamen minder buiten de deur. In 2019 was dit nog 43%, in 2020 daalde dit naar 24%. De meeste mensen gingen in 2020 minder uit als we het vergelijken met het jaar ervoor; ze bezochten bijvoorbeeld minder musea en theaters en gingen minder vaak naar een restaurant of café. De afname is ook hier het grootst bij mensen met een verstandelijke beperking (van 34% naar 17%). In het OV zien we een grote daling onder mensen met een lichamelijke beperking. In 2019 maakte 59% daar gebruik van, in 2020 nog 39%.

Dagelijks buitenshuis komen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de algemene bevolking in 2019 en 2020 (percentages)
Dagelijks buitenshuis komen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de algemene bevolking in 2019 en 2020 (percentages)

 
Mensen met een lichamelijke beperking bezoeken meer parken en groen

Bij mensen met een lichamelijke beperking bleef het gebruik van buurtvoorzieningen, zoals winkels, bibliotheken en postkantoren, stabiel tussen 2019 en 2020. Een uitzondering hierop was het bezoek aan park- en groenvoorzieningen. Dat steeg bij mensen met een lichamelijke beperking in die periode. Een mogelijke verklaring is dat een deel van de mensen tijdens de coronapandemie meer is gaan bewegen in de buitenlucht, zoals fietsen en wandelen. Bij mensen met een verstandelijke beperking en de algemene bevolking daalde het gebruik van buurtvoorzieningen. Het bezoek aan parken en andere groenvoorzieningen daalde alleen bij de algemene bevolking, bij mensen met een verstandelijke beperking bleef dit stabiel.

Grootste afstand tot de algemene bevolking bij mensen met een verstandelijke beperking

De participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is over het algemeen lager dan in de algemene bevolking. In 2020 is het verschil in participatie tussen de algemene bevolking en mensen met een lichamelijke beperking kleiner geworden qua mobiliteit en gebruik van buurtvoorzieningen. Niet omdat mensen met een beperking meer zijn gaan doen, maar omdat mensen in de algemene bevolking (veel) minder zijn gaan doen. Uitgaan is in beide groepen evenveel gedaald. Mensen met een verstandelijke beperking lijken het meest te lijden onder de coronamaatregelen, zij zijn op alle vlakken minder gaan participeren in vergelijking met de algemene bevolking. Ook voor de coronapandemie was de participatie van deze groep al erg laag.

Over het onderzoek

Dit is een voorpublicatie van de Nivel Participatiemonitor die later dit jaar zal uitkomen. Sinds 2008 monitort het Nivel de behoefte aan en de werkelijke maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een beperking. Deze groepen worden vergeleken met een groep mensen die representatief is voor de algemene bevolking. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens die tussen 2010 en 2020 zijn verzameld met behulp van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapte mensen, het Panel Samen Leven en het Consumentenpanel. De gegevens over 2020 zijn verzameld in het najaar (oktober t/m december). In deze periode werden strengere coronamaatregelen van kracht en een gedeeltelijke lockdown.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel nieuws? Abonneer u op onze attendering

E-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Kijk hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door op de knop 'Aanmelden' te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacyregels van MailChimp.