Binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn wordt extra aandacht besteed aan een aantal belangrijke aandoeningen:

De reden dat voor deze aandoeningen is gekozen is dat mensen met deze aandoeningen vaak vanuit meerdere disciplines hulp krijgen. Ook omvat deze lijst de 3 chronische aandoeningen die integraal bekostigd kunnen worden (diabetes, COPD en hart- en vaatziekten). 
  • Per aandoening kunt u onder 'Hoe vaak komt de aandoening voor en bij wie?' vinden hoe vaak deze voorkomt, hoe oud patiënten met de betreffende aandoening zijn en welke andere chronische aandoeningen zij hebben.
  • Onder 'Welke zorg gebruiken patiënten met de aandoening?' ziet u hoeveel en welke eerstelijnszorg patiënten met de betreffende aandoening gebruiken en welke zorg patiënten met de betreffende aandoeningen bij combinaties van eerstelijnszorgverleners gebruiken.

Andere aandoeningen:

  • Ongeveer 40 huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelen aanvullende gegevens over een aantal specifieke gezondheidsproblemen, gebeurtenissen en verrichtingen, waaronder influenza, pneumonie, SOAsuïcide en kinkhoest. Deze informatie staat in het onderdeel Aanvullende gegevens Peilstations
  • Claudicatio Intermittens (etalagebenen): Zorg door eerstelijns fysio- en oefentherapeuten voor patiënten met claudicatio intermittens staat beschreven in deze Factsheet.

De lijst met aandoeningen waar extra aandacht aan wordt besteed binnen Nivel Zorgregistraties zal in de toekomst worden uitgebreid.


Meer informatie
Meer informatie over bijvoorbeeld de selectie van patiënten met de bovenstaande 6 aandoeningen vindt u hier.