Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding

van behandelepisodes gestart in 2019
Hoe komen mensen bij de fysiotherapeut terecht? Op eigen initiatief, via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgt of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de fysiotherapeut in drie onderdelen:

 • Onderdeel 1: Wijze van toegang
 • Onderdeel 2: Soort verwijzer
 • Onderdeel 3: Conclusie screening directe toegang

Samengevat: Kernpunten aanmelding bij fysiotherapeut, 2019 en voorgaande jaren

 • Door een toename in het aantal deelnemende praktijken stijgt het aantal nieuwe episodes naar 328.936 in 2019.
 • Wijze van toegang: Bijna 72% gaat op eigen initiatief naar de fysiotherapeut.
 • Soort verwijzer: In 2019 is het aantal behandelepisodes waarbij patiënten via de specialist worden verwezen 26%.
 • Conclusie screening directe toegang: In 2019 bevatte ruim 11% van de behandelepisodes een screening met als conclusie ‘niet pluis’, waarbij de fysiotherapeut adviseert naar de huisarts te gaan.

 

KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang

Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2019 en voorgaande jaren
 • Het aantal mensen dat op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaat is in 2019 met ruim 4% gestegen ten opzichte van 2018, naar bijna 72%.
 • In de leeftijdscategorie 18-39 jaar zijn bij 82% van de behandelepisodes mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gegaan. In de leeftijdscategorie 60+ is dat 58%.
 • In 2019 is het aantal behandelepisodes waarbij patiënten via de specialist worden verwezen gestegen naar bijna 24% ten opzicht van 2018 (15%).
 
Tabel: Wijze van toegang uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (% nieuwe behandelepisodes) 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Wijze van Toegang        
Algemeen        
Verwijzing 40,5 37,6 32,3 28,1
DTF 59,5 62,4 67,7 71,9
Mannen        
Verwijzing 38,9 35,5 31,1 27,3
DTF 61,1 64,5 68,9 72,7
Vrouwen        
Verwijzing 41,6 39,0 33,1 28,7
DTF 58,4 61,0 66,9 71,3
Leeftijdscategorie        
0 t/m/ 11 jaar        
Verwijzing 29,9 24,4 27,0 32,9
DTF 70,1 75,6 72,9 67,1
12 t/m/ 17 jaar        
Verwijzing 28,2 25,0 22,6 21,8
DTF 71,8 75,0 77,4 78,2
18 t/m/ 39 jaar        
Verwijzing 29,2 26,5 21,6 18,0
DTF 70,8 73,5 78,4 82,0
40 t/m/ 59 jaar        
Verwijzing 38,4 35,5 28,0 24,2
DTF 61,6 64,5 72,0 75,8
60 jaar en ouder        
Verwijzing 54,1 52,0 46,0 42,0
DTF 45,9 48,0 54,0 58,0
Totaal aantal nieuwe  behandelepisodes 58.444 77.389 46.103 279.814

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer

Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke verwijzers patiënten doorverwijzen:

Kernpunten soort verwijzer, 2019 en voorgaande jaren
 • In 2019 is het aantal behandelepisodes waarbij patiënten via de specialist worden verwezen licht gestegen ten opzichte van 2018. Van 23 naar 26%.
 • Ruim 63% komt via een verwijzing van de huisarts.
Tabel: Soort verwijzer van patiënten die op verwijzing van de fysiotherapeut zijn gekomen, 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Huisarts 76,1 77,5 72,2 63,3
Medisch specialist 22,8 20,5 22,6 26,1
Overige / onbekend 1,1 2,0 5,2 10,6
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 17.008 22.362 13.211 64.976

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 3: Screening door de fysiotherapeut bij aanmelding

Patiënten die op eigen initiatief bij de fysiotherapeut komen, ondergaan een screening door de fysiotherapeut. Door gerichte vragen te stellen stelt de fysiotherapeut binnen een beperkte tijd, circa 10 minuten, vast of de patiënt met zijn of haar klachten aan het juiste adres is:

 • Conclusie 'niet pluis': wanneer de fysiotherapeut de klacht / hulpvraag niet indiceert voor fysiotherapie (dus bij een conclusie ‘niet pluis'), adviseert deze contact op te nemen met de (huis)arts.
 • Conclusie 'pluis': Wanneer de fysiotherapeut de klacht indiceert voor fysiotherapie (conclusie ‘pluis’), informeert hij de patiënt over de mogelijkheid - om zonder tussenkomst van een arts - door te gaan met het diagnostisch fysiotherapeutisch proces.

Wat valt op, als we de screening door de fysiotherapeut bij aanmelding van de patiënt in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten screening door de fysiotherapeut, 2019 en voorgaande jaren

 • Vanaf 2016 is een stijgende trend te zien in het aantal behandelepisodes waarbij de screening ‘niet pluis’ is.
 • In 2019 bevatte ruim 11% van de behandelepisodes een screening met als conclusie ‘niet pluis’.
 • De stijging is (deels) te verklaren door de toename in het aandeel patiënten dat op eigen gelegenheid naar de fysiotherapeut gaat.
Tabel: Conclusie screening van patiënten die via DTF bij de fysiotherapeut zijn gekomen (% nieuwe behandelepisodes), 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Pluis 99,7 99,2 93,1 88,5
Niet Pluis 0,3 0,8 6,9 11,5
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 16.885 32.512 35.041 266.859

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken.  De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-04-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanmelding