Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding

van behandelepisodes gestart in 2020
Hoe komen mensen bij de fysiotherapeut terecht? Op eigen initiatief, via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgen of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de fysiotherapeut in drie onderdelen:

 • Onderdeel 1: Wijze van toegang
 • Onderdeel 2: Soort verwijzer
 • Onderdeel 3: Conclusie screening directe toegang

Samengevat: Kernpunten aanmelding bij fysiotherapeut, 2020 en voorgaande jaren

 • Het aantal nieuwe behandelepisodes in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019, ondanks een groter aantal deelnemende fysiotherapiepraktijken.
 • Wijze van toegang: Het aantal mensen dat in 2020 op eigen initiatief naar de fysiotherapeut ging is licht gedaald.
 • Soort verwijzer: Kinderen en ouderen komen het vaakst via verwijzing bij de fysiotherapeut. De meeste verwijzingen waren via de huisarts.
 • Conclusie screening directe toegang: Het aandeel screenings dat als ‘niet pluis’ werd bestempeld, waarbij de fysiotherapeut adviseert naar de huisarts te gaan, is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019.

KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang

Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2020 en voorgaande jaren
 • Het aantal mensen dat op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaat (DTF) is in 2020 licht gedaald. In de jaren daarvoor steeg dit juist.
 • In 2020 steeg het aandeel patiënten dat via een verwijzing bij de fysiotherapeut kwam. Deze stijging was (met ruim 7%) het meest opvallend bij kinderen van 0-11 jaar.
 
Tabel: Wijze van toegang uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (% nieuwe behandelepisodes) 2017-2020
 
  2017 2018 2019 2020
  verwijzing DTF verwijzing DTF verwijzing DTF verwijzing DTF
Algemeen 37,6 62,4 32,3 67,7 28,1 71,9 29,4 70,6
Geslacht        
Mannen 35,5 64,5 31,1 68,9 27,3 72,7 28,9 71,1
Vrouwen 39,0 61,0 33,1 66,9 28,7 71,3 29,8 70,2
Leeftijdscategorie        
0 t/m 11 jaar 24,4 75,6 27,0 72,9 32,9 67,1 40,3 59,7
12 t/m 17 jaar 25,0 75,0 22,6 77,4 21,8 78,2 23,7 76,3
18 t/m 39 jaar 26,5 73,5 21,6 78,4 18,0 82,0 18,1 81,9
40 t/m 59 jaar 35,5 64,5 28,0 72,0 24,2 75,8 25,0 75,0
60 jaar en ouder 52,0 48,0 46,0 54,0 42,0 58,0 43,2 56,8
Aantal nieuwe  behandelepisodesa 77.389 46.103 279.814 317.515

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer

Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke verwijzers patiënten doorverwijzen:

Kernpunten soort verwijzer, 2020 en voorgaande jaren
 • In 2020 kwam ruim 31% van de patiënten met verwijzing via een medisch specialist bij de fysiotherapeut, een stijging ten opzichte van 2019.
 • Bijna 64% komt via een verwijzing van de huisarts.
Tabel: Soort verwijzer van patiënten die op verwijzing van de fysiotherapeut zijn gekomen, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Huisarts 77,5 72,2 63,3 63,8
Medisch specialist 20,5 22,6 26,1 31,2
Overige / onbekend 2,0 5,2 10,6 5,0
Aantal nieuwe behandelepisodesa 22.362 13.211 64.976 77.538

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 3: Screening door de fysiotherapeut bij aanmelding

Patiënten die op eigen initiatief bij de fysiotherapeut komen, ondergaan een screening door de fysiotherapeut. Door gerichte vragen te stellen stelt de fysiotherapeut binnen een beperkte tijd, circa 10 minuten, vast of de patiënt met zijn of haar klachten aan het juiste adres is:

 • Conclusie 'niet pluis': wanneer de fysiotherapeut de klacht / hulpvraag niet indiceert voor fysiotherapie (dus bij een conclusie ‘niet pluis'), adviseert deze contact op te nemen met de (huis)arts.
 • Conclusie 'pluis': Wanneer de fysiotherapeut de klacht indiceert voor fysiotherapie (conclusie ‘pluis’), informeert hij de patiënt over de mogelijkheid - om zonder tussenkomst van een arts - door te gaan met het diagnostisch fysiotherapeutisch proces.

Wat valt op, als we de screening door de fysiotherapeut bij aanmelding van de patiënt in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten screening door de fysiotherapeut, 2020 en voorgaande jaren

 • In 2020 is er een grote daling in het aantal nieuwe behandelepisodes waarbij de screening ‘niet pluis’ is. Dit daalde van 11%in 2019 naar 1,4% in 2020.
Tabel: Conclusie screening van patiënten die via DTF bij de fysiotherapeut zijn gekomen (% nieuwe behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Pluis 99,2 93,1 88,5 98,6
Niet Pluis 0,8 6,9 11,5 1,4
Aantal nieuwe behandelepisodesa 32.512 35.041 266.859 208.980
 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W . Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanmelding