Cijfers oefentherapeuten - Aanmelding

Hoe komen mensen bij de oefentherapeut terecht? Op eigen initiatief, via de regeling Directe Toegankelijkheid Oefentherapie? Of via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgen of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de oefentherapeut in drie onderdelen:

  • Onderdeel 1: Wijze van toegang
  • Onderdeel 2: Soort verwijzer
  • Onderdeel 3: Conclusie screening directe toegang


KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang
Wat valt op, als we de tabel en de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2018 en voorgaande jaren

  • Het aantal mensen dat op eigen initiatief naar de oefentherapeut ging is in 2018 verder gestegen naar bijna 43%; in 2017 was dat nog 32%.
  • Het aandeel patiënten dat gebruik maakt van de regeling ‘Directe Toegankelijkheid Oefentherapie’ (DTO) was ruim 43%. Een stijging van 11,2% ten opzichte van 2017. Sinds 2014 is er een geleidelijke stijging te zien in het gebruik van DTO, een trend die zich verder voortzet in 2018.
 
Tabel: Wijze van toegang van patiënten naar de oefentherapeut (% patiënten), 2014-2018
Mode of access to the exercise therapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Verwijzer 74,5 72,5 69,5 68,2 57,0
Eigen initiatief 25,5 27,5 30,5 31,8 43,0
Totaal aantal patiënten 4.325 6.147 7.034 8.224 10.621


Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer
Wat valt op, als we de tabel en de figuur hieronder bekijken?

Kernpunten soort verwijzer, 2018 en voorgaande jaren

  • In 2018 werd bijna 61% van de patiënten die via een verwijzer bij de oefentherapeut kwamen verwezen door de huisarts, de overige 39% bezocht de oefentherapeut via een verwijzing van een medisch specialist.
  • Deze percentages zijn over de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Tabel: Soort verwijzer van patiënten die op verwijzing bij de oefentherapeut zijn gekomen (% patiënten), 2014-2018
Type of physician referring patients to the exercise therapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Huisarts 57,8 59,1 59,5 58,7 60,9
Medisch specialist 42,2 40,9 40,5 41,3 39,1
Totaal aantal patiënten 3.092 4.251 4.515 5.205 4.436

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 3: Screening door de oefentherapeut bij aanmelding
Patiënten die op eigen initiatief bij de oefentherapeut komen, ondergaan een screening door de oefentherapeut. Tijdens de screening wordt door middel van gerichte vragen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of de patiënt met zijn klachten aan het juiste adres is bij de oefentherapeut. Wanneer de klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie (conclusie ‘niet-pluis') wordt de patiënt geadviseerd contact op te nemen met de (huis)arts. Wanneer de oefentherapeut tot de conclusie ‘pluis' komt, informeert hij of zij de patiënt over de mogelijkheid om, zonder tussenkomst van een arts, door te gaan met het diagnostisch oefentherapeutisch proces.

Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar voor betrouwbare informatie over de conclusie screening directe toegankelijkheid (zie ook Prestatiecodes). Er is daarom besloten om voor deze jaren geen resultaten te presenteren wat betreft de conclusie ‘pluis’ respectievelijk ‘niet pluis’ uit de screening directe toegang.

 
Tabel: Conclusie screening directe toegang van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% patiënten), 2014-2018
Screening result in case of self-referral to the exercise therapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Pluis 98,1 99,1 * * *
Niet pluis 1,9 0,9 * * *
Totaal aantal patiënten 730 1.161      

* Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar voor betrouwbare informatie over de conclusie screening directe toegankelijkheid. Er is daarom besloten om geen resultaten te presenteren.


Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken.
De cijfers over 2018 zijn verzameld op basis van gegevens van 10.621 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J. van den, Dijk L van. Cijfers oefentherapeuten - Aanmelding. . Cijfers oefentherapeuten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanmelding-0