Cijfers diëtisten - Aanmelding

Hoe komen mensen bij de diëtist terecht? Via Directe Toegang Diëtetiek? Via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgen of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de diëtist twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Wijze van toegang
  • Onderdeel 2: Soort verwijzer
     

Onderdeel 1: Wijze van toegang

Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2019 en voorgaande jaren

  • Verreweg de meeste patiënten (zo'n 95%) die in 2019 worden behandeld door de diëtist, zijn met een verwijzing gekomen.
  • Zo'n 5% van de patiënten maakt gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
  • Deze percentages blijven over de jaren min of meer gelijk.
 
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar wijze van toegang, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian by way of access, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Verwijzer 93,6 93,9 94,9 94,8 94,6
Directe toegang 6,4 6,1 5,1 5,2 5,4
Totaal aantal patiënten 25.381 37.029 59.599 62.844 73.226

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer

Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke soort verwijzers patiënten doorverwijzen:

Kernpunten soort verwijzer, 2019 en voorgaande jaren

  • In de periode 2015-2019 hebben de verreweg de meeste patiënten die via een verwijzer bij de diëtist komen, een verwijzing van de huisarts (rondom de 90%).
  • Zo'n 8% komt in 2019 via de medisch specialist en ongeveer 3% heeft een verwijzing van een andere soort verwijzer.
 
Tabel: Aandeel verwezen patiënten bij de diëtist naar soort verwijzer, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian by type of referring healthcare provider, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Huisarts 89,6 91,4 85,3 84,3 90,1
Medisch specialist 8,5 6,7 12,2 12,1 7,2
Andere verwijzer 1,9 1,9 2,5 3,5 2,8
Totaal aantal patiënten 12.314 17.607 19.057 20.926 25.905

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 23.042 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 26-03-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanmelding-1