Cijfers logopedisten - Aanmelding

Hoe komen mensen bij de logopedist terecht? Op eigen initiatief, via de regeling Directe Toegankelijkheid Logopedie? Of via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgt of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de logopedist in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Wijze van toegang
  • Onderdeel 2: Soort verwijzer

KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang

Patiënten kunnen zelf, of via een verwijzing van een arts naar de logopedist gaan. Informatie over de wijze van toegang is vooralsnog alleen bekend voor logopedisten die gebruik maken van Prosoftware. Acht van de 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties gebruikt Prosoftware.

Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2019 en voorgaande jaren

  • Verreweg het grootste aandeel patiënten (ruim 80%) komt met een verwijzing bij de logopedist.
  • Dit aandeel is door de jaren heen min of meer gelijk.
Wijze van toegang tot de logopedist (% patiënten), 2016-2019
Mode of access to the speech therapist, 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
Verwijzer 83,3 87,6 84,8 81,8
Directe toegang 16,7 12,4 15,2 18,2
Totaal aantal patiënten 964 1.175 1.252 1.250

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer

Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke verwijzers patiënten doorverwijzen:

Kernpunten soort verwijzer, 2019 en voorgaande jaren

  • Van alle patiënten in 2019 van wie bekend is dat zij via een verwijzer zijn gekomen (n=1.022), kwam het grootste deel met een verwijzing van de huisarts (81%).
  • Dit aandeel groeit licht door de jaren heen.
Tabel: Soort verwijzer van patiënten die op verwijzing bij de logopedist zijn gekomen (% patiënten), 2016-2019
Type of healthcare provider for referring patients to the speech therapist (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
Huisarts 74,3 70,1 76,2 80,8
Medisch specialist 10,9 11,6 10,9 7,5
Tandartsspecialist 11,5 10,5 4,9 5,2
Andere verwijzer 3,4 7,7 8,0 6,5
Totaal aantal patiënten 800 1.025 1.062 1.022

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 23.042 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer WM, Dijk L van. Cijfers logopedisten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-04-2021; geraadpleegd op 22-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanmelding-2