Cijfers oefentherapeuten - Aantal behandelingen per kalenderjaar

Het aantal behandelingen reguliere oefentherapie daalde in 2018 licht ten opzichte van 2017 van gemiddeld 9 naar 8 behandelingen. In 2015 was het aandeel patiënten dat uitsluitend een screening heeft ondergaan 1,3 procent. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening, is hierover geen informatie beschikbaar voor de jaren 2016 , 2017 en 2018.

Patiënten die behandeld worden voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit zorgverzekering, bijlage 1) kregen de afgelopen jaren gemiddeld bijna 3 keer zoveel behandelingen (20 versus 7) als patiënten die behandeld worden voor een niet-chronische aandoening.

 
Aantal behandelingen oefentherapie per patiënt per kalenderjaar: totale populatie, 2014-2018
Number of exercise therapy treatment sessions per patient per calendar year: total population, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Alleen screening 1,0 1,3 * * *
1-3 behandelingen 17,6 21,6 21,0 21,5 24,7
4-6 behandelingen 22,2 26,4 26,2 27,2 27,5
7-9 behandelingen 23,4 19,6 20,2 20,9 19,3
10-12 behandelingen 14,2 12,3 12,7 11,0 10,9
13-18 behandelingen 12,5 11,1 11,6 10,5 9,8
19-24 behandelingen 4,7 4,1 4,4 4,0 3,7
>24 behandelingen 4,6 3,7 3,8 4,9 4,2
Totaal aantal patiënten 2.094 6.106 6.930 8.052 10.451

* Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar voor de prestatie 'alleen screening'

Aantal behandelingen oefentherapie per patiënt per kalenderjaar: totale populatie, 2014-2018
Number of exercise therapy treatment sessions per patient per calendar year: total population, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaal          
Gemiddelde  9,5 8,5 8,8 8,9 8,4
Standaarddeviatie 9,1 7,9 8,0 8,7 8,5
Mediaan 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0
Aandoening op "chronische lijst"          
Gemiddelde 27,3 22,5 20,6 21,2 20,0
Standaarddeviatie 26,1 19,0 18,3 18,1 18,8
Mediaan 21,0 16,0 15,0 17,0 14,0
Aandoening  niet op "chronische lijst"          
Gemiddelde 8,7 7,9 8,1 7,8 7,4
Standaarddeviatie 6,7 6,3 6,2 6,1 6,1
Mediaan 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0
Totaal aantal patiënten 2.126 6.106 6.930 8.053 10.453

 

Van den Dool J, Schermer T. Cijfers oefentherapeuten - Aantal behandelingen per kalenderjaar. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 28-04-2020; geraadpleegd op 14-07-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aantal-behandelingen-kalenderjaar-0