Aantal patiënten met minimaal 1 contact met de huisartsenpraktijk

Segment 1
In 2017 had 78% van alle ingeschreven patiënten minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk. Dit betreft zowel contact met de huisarts als contact met de praktijkondersteuner GGZ. Dit percentage is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.
Segment 2
Het gemiddeld aantal contactmomenten uit de integraal bekostigde zorg (ketenzorg uit segment 2) zijn in berekeningen voor dit rapport en het berekenen voor de cijfers van de website van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn niet mee genomen.

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aantal-patienten-met-minimaal-1-contact-met-de