Aanvraagformulier gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek en/of publicaties. Onderstaand formulier is bedoeld voor het aanvragen van gegevens.

Vanwege de grote belangstelling voor gegevensaanvragen in verband met COVID-19 is de doorlooptijd van een gegevenslevering op het moment langer dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  Vanwege de grote belangstelling voor gegevensaanvragen in verband met COVID-19 is de doorlooptijd van een gegevenslevering op het moment langer dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Gegevensaanvraag t.b.v. een onderzoeksvoorstel
Aard van de gevraagde gegevens of diensten
Wat is het beoogde eindproduct?

In verband met de veiligheid verzoeken wij u om eventuele bijlagen separaat te e-mailen naar zorgregistraties@nivel.nl
Er worden bijlage(n) ingezonden
 Verplicht invullen
Aanvraagformulier gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 04-11-2020; geraadpleegd op 25-11-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanvraagformulier-gegevens