Aanvraagformulier gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek en/of publicaties. Onderstaand formulier is bedoeld voor het aanvragen van gegevens.

Gegevensaanvraag t.b.v. een onderzoeksvoorstel
Aard van de gevraagde gegevens of diensten
Wat is het beoogde eindproduct?

In verband met de veiligheid verzoeken wij u om eventuele bijlagen separaat te e-mailen naar zorgregistraties@nivel.nl
Er worden bijlage(n) ingezonden
 Verplicht invullen
Aanvraagformulier gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 15-04-2020; geraadpleegd op 20-10-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanvraagformulier-gegevens