Aanvraagformulier gegevens Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek en/of publicaties. Onderstaand formulier is bedoeld voor het aanvragen van gegevens.

Aard van de gevraagde gegevens of diensten
Wat is het beoogde eindproduct?

In verband met de veiligheid verzoeken wij u om eventuele bijlagen separaat te e-mailen naar zorgregistraties@nivel.nl
Er worden bijlage(n) ingezonden
 Verplicht invullen