Apotheken

Omvang verzameling en hoe worden gegevens verzameld?
De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ontvangt gegevens omtrent het geneesmiddelengebruik in Nederland van op dit moment 95% van alle openbare apotheken in Nederland. In samenwerking met de SFK zijn meer dan 500 apotheken rond huisartspraktijken in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn benaderd om deel te nemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 165 apotheken (ongeveer 8% van het totaal aantal openbare apotheken in Nederland) hebben hun gegevens beschikbaar gesteld. Het kaartje hieronder laat zien hoe deze apotheken verspreid zijn over Nederland.

 

Representativiteit
Qua leeftijd en geslacht zijn de patiënten van deze 165 apotheken goed vergelijkbaar met patiënten van alle openbare apotheken die gegevens leveren aan de SFK (zie onderstaande tabel, cijfers aangeleverd door de SFK). De overige cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de gegevens van 159 openbare apotheken. Gegevens van de 6 deelnemende politheken (openbare apotheek gevestigd in het ziekenhuis) nemen we niet mee, omdat patiënten vaak maar een deel van hun medicatie in de politheek afhalen.
 

Welke gegevens zijn beschikbaar?

De gegevens die door de SFK verzameld worden, zijn gegevens die iedere apotheker vastlegt voor de reguliere administratie en welke gebruikt worden voor declaratie.

De volgende gegevens over verstrekkingen aan patiënten zijn onder andere beschikbaar:

  • Welk geneesmiddel verstrekt is.
  • Wie de voorschrijver is.
  • De dosering van het geneesmiddel.
  • De kosten van deze verstrekking.
  • Het type verstrekking (bijvoorbeeld: was het een vervolguitgifte, of een eerste uitgifte?).
     
Hek K, Kroon JDL (SFK), Janssen JM (SFK), van Dijk L. Verantwoording cijfers apotheken. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/apotheken