Belangrijkste aanmeldingsklacht

Aanmeldingsklacht volwassenen
In 2009 t/m 2012 meldde ongeveer een kwart van de volwassen cliënten van eerstelijnspsychologen zich aan met een interpersoonlijk probleem. In 2013 was dit nog maar 16%. Cliënten zoeken steeds vaker hulp in verband met stemmingsproblemen: 29% voor angsten en 25% voor depressies in 2013. Tussen 2009 en 2013 neemt het percentage cliënten dat zich aanmeldt in verband met aanpassingsproblemen/verwerkingsproblemen sterk af van 23% naar 7%. 
 
Aanmeldingsklacht jeugdigen

In 2013 meldt ongeveer een kwart van de jeugdige cliënten van eerstelijnspsychologen zich aan met gedragsproblemen. Jeugdigen zoeken ook vaak hulp in verband met stemmingsproblemen, 18% voor depressies en 26% voor angsten. Net als bij de volwassen cliënten is er bij jeugdigen een afname in het percentage dat zich aanmeldt voor aanpassings-/verwerkingsproblemen (van 17% naar 5%). Het percentage jeugdige cliënten dat komt voor leerproblemen neemt ook af, van 9% in 2009 tot 6% in 2013.

 

 

Prins M, Verhaak P. Belangrijkste aanmeldingsklacht van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 23-05-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/belangrijkste-aanmeldingsklacht