Cijfers en zorginformatie per ziekte - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft minimaal één chronische ziekte. Dit kan gepaard gaan met hoog zorggebruik in de huisartsenpraktijk. In dit onderdeel geven we voor een aantal veelvoorkomende (chronische) ziekten aan hoeveel zorg een patiënt die aan deze ziekte lijdt, gebruikt.

Inhoud – Cijfers en zorginformatie per ziekte

Inmiddels is meer dan de helft van alle Nederlanders bij de huisarts bekend met minimaal één chronische ziekte, zo blijkt uit cijfers over de volksgezondheid van de overheid. Voor het monitoren van de volksgezondheid is het daarom steeds relevanter om te kijken hoeveel zorg er nodig is voor de personen die aan een dergelijke ziekte lijden. Daarom biedt het Nivel naast jaarcijfers over het totaal aantal personen in Nederland met de betreffende ziekte deze ziektespecifieke informatie.

TurfstreepjesVeel voorkomende (chronische) ziekten in Nederland

We geven ziektespecifieke informatie over de volgende aandoeningen:

Informatie over de volgende aandoeningen zijn in voorbereiding en worn op de langere termijn geplaatst.:

  • COPD
  • depressie

De keuze van aandoeningen is gebaseerd op de door het RIVM opgestelde lijst van belangrijke volksgezondheidsproblemen. Deze lijst is opgesteld aan de hand van onder meer criteria aangaande de sterfte, morbiditeit (incidentie/prevalentie), zorggebruik, kosten en ziektelast.

Vijf ziektespecifieke vragen

Per aandoening gaan we in op de volgende vragen:

  1. Hoeveel mensen hebben de ziekte in Nederland?
  2. Hoeveel zorg gebruiken patiënten met deze ziekte in de huisartsenpraktijk?
  3. Wat zijn de meest voorkomende andere chronische ziekten bij patiënten met deze ziekte?
  4. Wat zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen aan patiënten met deze ziekte in de huisartsenpraktijk?
  5. Naar welke medisch specialisten worden patiënten met deze aandoening doorverwezen?

Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenResultaten: wat voor informatie treft u precies aan?

Onze informatie per ziekte geeft een goede indruk van het volume aan geleverde (eerstelijns)zorg bij de ziekte, de aanwezigheid van andere (aan de ziekte gerelateerde) chronische ziekten, de voorgeschreven geneesmiddelen en de verwijzingen naar de specialistische tweede lijn. De gegevens worden tweejaarlijks geactualiseerd.

GereedschapMethode van onderzoek

Het zorggebruik van de patiëntengroep per ziekte wordt telkens vergeleken met de volledige patiëntenpopulatie in de Nederlandse huisartsenpraktijk. In onze Methode vaststellen ziektespecifieke informatie vindt u informatie over de werkwijze en de totstandkoming van zorginformatie per ziekte.

Doel Doel aanbieden van ziektespecifieke informatie

Onze informatie per ziekte geeft een goede indruk van het volume aan geleverde (eerstelijns)zorg bij de ziekte, de aanwezigheid van andere (aan de ziekte gerelateerde) chronische ziekten, voorgeschreven geneesmiddelen en verwijzingen naar de specialistische tweede lijn. Met het geven van informatie over de hoeveelheid zorg die nodig is voor een ziekte bedienen we verschillende doelgroepen in de zorgsector:

  • Het is een goede indicator van de ernst van de ziekte en de impact van de ziekte op zowel de patiënt als bijvoorbeeld het spreekuur van een huisarts.
  • Het geeft beleidsmakers en zorgverleners een indruk van de grootte van de zorgvraag bij een ziekte en de potentiele afname van de zorgvraag bij succesvolle preventie.
  • Het zorgvolume kan gebruikt worden om de kosten van een ziekte te schatten.

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsBron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt de zorggegevens van de honderden huisartsen die bij ons zijn aangesloten.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. De data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen voor (eigen) onderzoek

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Nielen, M. Cijfers en zorginformatie per ziekte - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-07-2022; geraadpleegd op 29-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-en-zorginformatie-ziekte