Cijfers en zorginformatie diabetes mellitus - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

In 2019 waren er naar schatting ruim 1,1 miljoen patiënten met diabetes mellitus bekend in de Nederlandse huisartsenpraktijken. Op deze pagina brengen we het zorggebruik van deze patiënten in kaart.

Next to Cijfers en zorginformatie diabetes mellitus

Bij het aanreiken van ziektespecifieke informatie gaan we per geselecteerde ziekte - dus ook voor diabetes mellitus - in op de volgende vragen:

Vijf ziektespecifieke vragen

 1. Hoeveel mensen hebben de ziekte in Nederland?
 2. Hoeveel zorg gebruiken patiënten met deze ziekte in de huisartsenpraktijk?
 3. Wat zijn de meest voorkomende andere chronische ziekten bij patiënten met deze ziekte?
 4. Wat zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen aan patiënten met deze ziekte in de huisartsenpraktijk?
 5. Naar welke medisch specialisten worden patiënten met deze aandoening doorverwezen?

Turfstreepjes1. Hoeveel mensen hebben de diagnose diabetes mellitus in Nederland?

Aan de hand van de volgende figuren bieden we informatie over de incidentie en prevalentie.

Nivel-Diabetes-aantallen

Wat valt op:

 • Ruim 1,1 miljoen Nederlanders waren in 2019 bekend met diabetes in de huisartsenpraktijk (prevalentie).
 • Er werden in 2019 51.600 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met diabetes (incidentie).
 • De prevalentie van diabetes mellitus stijgt met de leeftijd en is bij alle leeftijdsgroepen hoger bij mannen dan vrouwen.
 • Sinds 2011 is het aantal nieuw gediagnostiseerde patiënten per jaar afgenomen. Deze afname lijkt de laatste jaren wat af te vlakken.
 • Het aantal mannelijke diabetespatiënten blijft toenemen; bij vrouwen lijkt de prevalentie van diabetes te stabiliseren.

Zorg2. Hoeveel zorg gebruiken patiënten met diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk?

We hebben het zorggebruik ingedeeld naar aantal contacten, naar type consult en naar geslacht.

2A-Nivel-tabel-diabetesgebruik2BC-Nivel-mannen-vrouwen-diabetes

Wat valt op:

 • Vrijwel alle patiënten met diabetes mellitus hebben jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk; 88% van de mannen en 87% van de vrouwen heeft minimaal 1 keer per jaar contact voor diabetes mellitus.
 • Het zorggebruik van patiënten met diabetes is hoger dan je op basis van leeftijd en geslacht zou verwachten: 10,5 versus 6,9 contacten bij mannen en 13,3 versus 9,2 contacten bij vrouwen.
 • Bij zowel de mannen als de vrouwen is ongeveer de helft van de contacten, direct dan wel indirect, gerelateerd aan diabetes.

Samenwerkingsverband3. Wat zijn de meest voorkomende andere chronische aandoeningen bij patiënten met diabetes mellitus?

We hebben een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen in het voorkomen van multimorbiditeit (lijden aan meerdere chronische ziekten).

Nivel-Diabetes-3-comorbiditeit

Wat valt op:

 • Gemiddeld hebben patiënten met diabetes ongeveer vier chronische aandoeningen; hierbij is diabetes meegerekend. Mannen met diabetes hebben dus gemiddeld 2,9 andere chronische aandoeningen; bij vrouwen met diabetes ligt dit aantal met 3,4 iets hoger.
 • Bij ongeveer 90% van de diabetes patiënten is er sprake van multimorbiditeit; een flink hoger percentage dan op basis van leeftijd en geslacht verwacht zou worden.
 • Bij zowel mannen als vrouwen is hypertensie de meest voorkomende chronische aandoening naast de diabetes. Alle meest voorkomende chronische aandoeningen bij diabetes komen vaker voor dan je op basis van leeftijd en geslacht zou verwachten.

4. Wat zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen aan patiënten met diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk?

We hebben een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen in het gebruik van geneesmiddelen.

Nivel-Diabetes-4-Geneesmiddelen

Wat valt op:

 • De meest voorgeschreven geneesmiddelen bij patiënten met diabetes zijn diabetesmiddelen ((insulines en orale bloedglucoseverlagers).
 • Van de tien meest voorgeschreven middelen wordt er meer voorgeschreven dan je op basis van leeftijd en geslacht zou verwachten.

Wegwijzer5. Naar welke medisch specialisten worden patiënten met diabetes mellitus doorverwezen?

We hebben een onderscheid gemaakt tussen verwijzingen voor mannen en verwijzingen voor vrouwen.

Nivel-Diabetes-5-Doorverwijzingen

Wat valt op:

 • Patiënten met diabetes worden vaker doorverwezen naar een medisch specialist dan je op basis van leeftijd en geslacht zou verwachten: mannen hadden 581 verwijzingen en vrouwen 624, per 1.000 diabetespatiënten.
 • Bij zowel mannen als vrouwen wordt het meest verwezen naar oogheelkunde.

 

Nielen, M. Cijfers en zorginformatie diabetes mellitus - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-11-2022; geraadpleegd op 02-12-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-en-zorginformatie-ziekte/cijfers-en-zorginformatie-diabetes-mellitus