Cijfers over aandoeningen – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We publiceren wekelijks cijfers van aandoeningen die op dat moment voorkomen; dit doen we binnen het onderdeel Surveillance. Daarnaast presenteren we jaarlijks de incidentie- en prevalentiecijfers van ziekten en aandoeningen die zijn opgetreden in Nederland; dit doen we binnen het onderdeel Huisartsenregistraties.

Coronavirus

De symptomen van het nieuwe coronavirus lijken op die van griep: koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. Informatie over het coronavirus en hoe het Nivel dit monitort binnen huisartsenpraktijken, is opgenomen in Dossier Corona, met alle informatie over corona-onderzoek van het Nivel.

Wekelijkse griepcijfers

De griepcijfers van het Nivel zijn toonaangevend en verschijnen regelmatig in allerlei media. Daarom zetten we de belangrijkste bevindingen over griep (tijdens het griepseizoen) en de andere gesignaleerde aandoening wekelijks is de samenvatting van de wekelijkse metingen van Surveillance.

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde gezondheidsproblemen een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland. We bieden aan: 

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.    Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelij kse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).1. Actuele weekcijfers aandoeningen - Nivel Surveillance Bulletins

Wij geven met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. Hiermee kunnen we plotselinge veranderingen signaleren en trends in de gaten houden. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).

Jaarcijfers aandoeningen: incidentie en prevalentie2. Jaarcijfers aandoeningen: incidentie en prevalentie

Met de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week van honderden huisartsen ontvangt, presenteren we jaarlijks onze kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen (incidentie en prevalentie) op onze website. Hier vermelden we ook hoe vaak en met welke gezondheidsproblemen de Nederlandse bevolking naar de huisartsenpraktijk gaat. Deze gegevens worden geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied.

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de Peilstations3. Jaarcijfers aandoeningen - aanvullende gegevens uit de Peilstations

Elk jaar geven we een jaarrapport uit met alle aanvullende gegevens die de Peilstations hebben verzameld, waarmee u een gedetailleerder beeld van de actuele gezondheid van Nederlanders krijgt. U krijgt informatie over het vóórkomen van ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die dat jaar door de Peilstations zijn vastgelegd.

Griep: verdiepende informatie4. Special: Griep centraal

Aangezien het Nivel sinds jaar en dag de griep in Nederland monitort, hebben we de griepcijfers op een aparte pagina centraal gesteld en voorzien van extra informatie over griep als aandoening. Bij Griep centraal: weekcijfers en meer vindt u:

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

 

Hendriksen, J., Hooiveld, M., Hek, K. Cijfers over aandoeningen – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-11-2022; geraadpleegd op 27-11-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-aandoeningen