Cijfers over aandoeningen – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wekelijks publiceren we cijfers van aandoeningen die op dat moment voorkomen en jaarlijks presenteren we de incidentie- en prevalentiecijfers van ziekten en aandoeningen die zijn opgetreden in Nederland.

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde gezondheidsproblemen een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.    Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelij kse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Actuele weekcijfers aandoeningen - Nivel Surveillance Bulletins

Wij geven met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. Hiermee kunnen we plotselinge veranderingen signaleren en trends in de gaten houden. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).

Coronavirus

De symptomen van het nieuwe coronavirus lijken op die van griep: koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. Informatie over het coronavirus en hoe het Nivel dit monitort binnen huisartsenpraktijken, is opgenomen binnen Corona Actueel, met alle informatie over corona-onderzoek van het Nivel.

Wekelijkse griepcijfers

De griepcijfers van het Nivel zijn toonaangevend en verschijnen regelmatig in allerlei media. Daarom zetten we de belangrijkste bevindingen over griep (tijdens het griepseizoen) en de andere gesignaleerde aandoening wekelijks is de samenvatting van de wekelijkse metingen van Surveillance.


Griep: verdiepende informatieGriep centraal: weekcijfers en meer

Aangezien het Nivel sinds jaar en dag de griep in Nederland monitort, hebben we de griepcijfers op een aparte pagina centraal gesteld en voorzien van extra informatie over griep als aandoening. Bij Griep centraal: weekcijfers en meer vindt u:

Jaarcijfers aandoeningen: incidentie en prevalentieJaarcijfers aandoeningen: incidentie en prevalentie

Met de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn elke week van honderden huisartsen ontvangt, presenteren we jaarlijks onze kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen (incidentie en prevalentie) op onze website. Hier vermelden we ook hoe vaak en met welke gezondheidsproblemen de Nederlandse bevolking naar de huisartsenpraktijk gaat. Deze gegevens worden geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied.

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsJaarcijfers aandoeningen - aanvullende gegevens uit de Peilstations

Elk jaar geven we een jaarrapport uit met alle aanvullende gegevens die de Peilstations hebben verzameld, waarmee u een gedetailleerder beeld van de actuele gezondheid van Nederlanders krijgt. U krijgt informatie over het vóórkomen van ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die dat jaar door de Peilstations zijn vastgelegd.

 

Hendriksen, J., Hooiveld, M., Nielen, M., Hek, K. Cijfers over aandoeningen – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 17-03-2021; geraadpleegd op 14-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-aandoeningen