Griepvaccinatie

Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties door een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad volgt het Nivel nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen, dus wat de vaccinatiegraad is.

Griepprik: veelgestelde vragen

Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)

Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS, de landelijke regie over dit programma. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties door een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie.

Nivel Monitor Vaccinatiegraad NPG

Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) volgt het Nivel nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is. Medio 2022 zal Nivel de vaccinatiegraad van de campagne in oktober – november 2021 rapporteren.

Samenstelling van het griepvaccin op advies van WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert elk jaar tegen welke influenza-virusstammen het best gevaccineerd kan worden. Die inschatting vindt altijd in februari plaats voor het griepseizoen dat in het najaar (op het noordelijk halfrond) plaatsvindt. De genetische code van het griepvirus verandert echter doorlopend. Hierdoor kan een eiwit op de buitenkant van het virus veranderen waardoor dit niet helemaal overeenkomt met het virus in het toegediende vaccin. We noemen dat een mismatch. Dit betekent echter niet dat het vaccin helemaal niet meer werkt.

Griepprik beschermt tegen verschillende typen van het griepvirus

Elk jaar zorgt influenza voor veel ziekenhuisopnames, ernstige complicaties en sterfgevallen in Nederland. Om die reden krijgt iedereen vanaf 60 jaar elk jaar een griepprik aangeboden. Ook mensen met een chronische medische ziekte, zoals longziekten of hartproblemen, krijgen de griepprik aangeboden. Het griepvaccin dat in Nederland wordt gegeven beschermt tegen vier verschillende typen van het griepvirus.
Bij een kleine groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig, gecompliceerd beloop is bij de eerste verschijnselen van griep vroegbehandeling met antivirale middelen mogelijk.

Meer weten

Hendriksen, J, Hooiveld, M. Griepvaccinatie. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-12-2022; geraadpleegd op 30-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-aandoeningen/griep-centraal-weekcijfers-en-meer/griepvaccinatie
Thema