Cijfers diëtisten - Aanmelding

Hoe komen mensen bij de diëtist terecht? Via Directe Toegang Diëtetiek? Via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgen of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de diëtist twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Wijze van toegang
  • Onderdeel 2: Soort verwijzer
     

KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang

Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2020 en voorgaande jaren
  • Verreweg de meeste patiënten (zo'n 94%) die in 2020 worden behandeld door de diëtist, zijn met een verwijzing gekomen.
  • Zo'n 6% van de patiënten maakt gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
 
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar wijze van toegang, 2016-2020
Proportion of patients at the dietitian by way of access, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Verwijzer 93,9 94,9 94,8 94,6 94,0
Directe toegang 6,1 5,1 5,2 5,4 6,0
Totaal aantal patiënten 37.029 59.599 62.844 73.226 77.094

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer

Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke soort verwijzers patiënten doorverwijzen:

Kernpunten soort verwijzer, 2020 en voorgaande jaren
  • In de periode 2016-2020 hebben de verreweg de meeste patiënten die via een verwijzer bij de diëtist komen, een verwijzing van de huisarts (rondom de 92%).
 
Tabel: Aandeel verwezen patiënten bij de diëtist naar soort verwijzer, 2016-2020
Proportion of patients at the dietitian by type of referring healthcare provider, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Huisarts 91,4 85,3 84,3 90,1 91,9
Medisch specialist 6,7 12,2 12,1 7,2 5,6
Andere verwijzer 1,9 2,5 3,5 2,8 2,5
Totaal aantal patiënten 17.607 19.057 20.926 25.905 32.953

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2020 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 77.094 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Essen, M. van, Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-dietisten/aanmelding