Cijfers diëtisten - Behandeldoelen

Welke behandeldoelen registreert de diëtist het meest? Verschilt dit veel over de jaren? Worden er vaak meerdere behandeldoelen bij één patiënt geregistreerd? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Doel Behandeldoelen diëtist

Bij aanvang van de behandeling kunnen diëtisten maximaal vier behandeldoelen registreren. Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandeldoelen diëtist, 2020 en voorgaande jaren
  • Van alle patiënten die in 2020 in behandeling zijn bij de diëtist, is bij 36% één of meer behandeldoelen geregistreerd. Het aandeel patiënten waarvoor behandeldoelen zijn vastgelegd binnen de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is verdubbeld ten opzichte  van 2019. 
  • In 2020 is het meest geregistreerde behandeldoel ‘het beïnvloeden van  ziekte, aandoening of syndroom’ (65%) gevolgd door ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (65%). 
  • In de afgelopen jaren is een sterke afname te zien in de registratie van het behandeldoel ‘scheppen van een gunstig therapieklimaat’, evenals ‘het verkrijgen van inzicht in ziekten, aandoeningen of syndromen’.  
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist per behandeldoel bij aanvang van de behandeling, 2016-2020
Proportion of patients at the dietitian per treatment goal at start of the treatment, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Diagnostische / evaluatieve doelen  
Inzicht verkrijgen in de kwaliteit van leven 5,3 3,8 3,7 2,8 1,0
Inzicht verkrijgen in ziekten/aandoeningen/syndromen 30,4 21,9 12,5 15,2 8,5
Inzicht verkrijgen in functioneren patiënt 8,4 10,4 15,3 16,9 21,4
Inzicht verkrijgen in externe factoren 2,3 1,9 2,3 1,3 1,1
Inzicht verkrijgen in persoonlijke factoren 9,1 8,0 9,7 7,6 4,4
Inzicht verkrijgen in overige diagnostische/evaluatieve doelen 3,4 1,2 1,1 0,8 2,5
Therapeutische / preventieve doelen  
Beïnvloeden van de kwaliteit van leven 33,8 29,0 28,7 29,3 26,8
Beïnvloeden van ziekte/aandoening/syndroom 64,6 58,4 58,1 60,8 65,3
Beinvloeden van functioneren patiënt 10,4 11,4 14,5 13,5 18,5
Beïnvloeden van externe factoren 0,8 1,8 1,8 1,6 2,9
Beïnvloeden van persoonlijke factoren 6,3 11,1 12,9 11,4 8,8
Beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag 85,1 80,3 74,5 75,7 64,7
Beïnvloeden van overige therapeutische/preventieve doelen 1,9 10,1 12,3 11,3 6,9
Voorwaardenscheppende doelen  
Scheppen gunstig therapieklimaat 18,9 10,5 9,2 7,9 1,9
Voorbereiden op speciale gebeurtenis 1,3 1,0 0,8 0,9 0,7
Geruststellen 1,3 1,5 2,6 3,6 3,2
Overige patiëntgebonden voorwaardenscheppende doelen 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2
Totaal aantal patiënten 7.685 12.132 12.026 12.284 27.638

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2020 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 77.094 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Essen, M. van, Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Behandeldoelen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 05-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-dietisten/behandeldoelen